Hvor mye koster det å pusse opp bad? | 2021 priser

Ønsker dere å pusse opp, men er usikker på hvor mye det koster å pusse opp bad? I denne prisguiden gir vi dere detaljert informasjon om hva de største kostnadsdriverne er. Vi gir dere et godt estimat på hvor mye det koster å pusse opp bad med forskjellig størrelse og standard, og vi forteller dere hvorvidt det lønner seg å pusse opp bad. Vi avslutter med hvordan dere finner riktig baderomsentreprenør og hva dere må tenke på i forhold til kontrakt og dokumentasjon.

 

Hvilken type oppussing ønsker dere?

Når dere ønsker å pusse opp bad så har dere to valg: Overflateoppussing eller totalrenovering.

Overflateoppussing

Dersom dere har et relativt nytt bad med god standard, men som rett og slett ikke matcher stilen eller behovene deres, så kan løsningen være en overflateoppussing.

Ved en overflateoppussing vil man typisk:

  • Legge nye fliser over de som er der nå (flis-på-flis).
  • Dekke overflatene med baderomsplater, flismaling eller mikrosement.
  • Bytte ut baderomsmøbler eller inventar (for eksempel en ny dusjløsning, et moderne vegghengt toalett, nye servanter og armatur eller nye skap og hyller).
  • Male tak og vegger.

Totalrenovering

Hvis dere ønsker å bygge ut badet, gjøre endringer på et eldre bad (over 15-20 år gammelt) eller gjennomføre store strukturelle endringer, så er den beste løsningen en totalrenovering (også kalt totaloppussing). Sintef anbefaler å pusse opp badet hvert 20-30 år, men mange ønsker å gjøre dette oftere, da design og behov for bedre funksjonalitet endrer seg relativt raskt.

En totalrenovering er betydelig mer omfattende enn en overflateoppussing. Ved en totalrenovering vil man ofte:

  • Rive eksisterende vegger, fliser, gulv og inventar (strippe rommet ned til grunnen).
  • Bygge opp nye vegger og ny himling og eventuelt bytte vindu og dør.
  • Trekke nye kabler og installere nytt lys og nye stikkontakter.
  • Bytte røropplegg (hvis nødvendig).
  • Oppgradere ventilasjonsanlegget (avtrekk).
  • Støpe nytt gulv med gulvvarme, membran og nytt sluk.
  • Sette opp våtromsplater.
  • Legge fliser.
  • Male vegger og himling.
  • Montere inventar, armatur og baderomsmøbler.

 

Hva påvirker prisen når dere skal pusse opp bad?

Hvor mye koster det å pusse opp bad? De totale oppussingskostnadene for et bad påvirkes blant annet av:

  • Om dere ønsker en totalrenovering eller en overflateoppussing.
  • Kvaliteten på materialene, inventaret og baderomsmøblene.
  • Størrelsen på baderommet.
  • Hvor mye arbeid dere ønsker å gjøre selv.
  • Hvorvidt det er behov for strukturelle utbedringer.

Totalrenovering - hvor mye koster det å pusse opp bad?Kvaliteten på materialene og inventaret

Materialvalg kan utgjøre en stor kostnadsforskjell og påvirkes i stor grad av de som pusser opp. Her kan man selv være med på å bestemme hvilken kvalitet og finish man ønsker: En eksklusiv standard, en høy standard eller en normal standard. Hvilken løsning dere velger på dusj og badekar påvirker definitivt prisen.

Hvor stort baderom som skal pusses opp

Størrelsen på rommene vil naturlig nok påvirke hvor mye det koster å pusse opp bad. På et generelt grunnlag vil pris per kvadratmeter være lavere for et stort rom, enn for et mindre rom. Kostnadene per kvadratmeter blir også noe lavere for et stort oppussingsprosjekt hvor dere pusser opp flere rom samtidig, enn for et mindre prosjekt hvor dere bare pusser opp badet.

Hvor mye arbeid dere ønsker å gjøre selv

Kostnadene ved et oppussingsprosjekt avhenger også av i hvilken grad dere evner og ønsker å gjennomføre deler av arbeidet selv. Med et edruelig forhold til egen kompetanse og tilgjengelig tid, kan dere definere hvilke oppgaver dere ønsker å gjøre, og hvilke oppgaver dere ønsker å overlate til profesjonelle håndverkere.

For dere som har evner og ønsker å gjøre en del av jobben selv, så kan dere:

  • Rive og strippe badet.
  • Kjøpe inn fliser, armatur og baderomsmøbler.
  • Legge fliser.
  • Montere dusjvegger, dusjkabinett eller skru og lime dørene til flisveggene.
  • Henge opp speil og montere skap & hyller.
  • Male overflater.
  • Rydde, kjøre bort avfall og vaske.

Dette er oppgavene som dere absolutt bør overlate til sertifiserte håndverkere:

  • Elektrisitet og varme (inkludert å montere stikkontakter, lys og elektriske koblinger).
  • Vann og kloakk.
  • Membran.
  • Rør og sluk.

Strukturelle utbedringer

Kostnadene ved å pusse opp et bad blir høyere hvis dere må gjøre endringer i boligens bærende konstruksjoner. Avretting av gulv og vegger og utskiftning av vinduer og dører vil også føre til høyere kostnader.

 

Hvor mye koster det å totalrenovere bad?

Priser på bad med forskjellig størrelse og standard

Basert på et stort antall oppussingsprosjekter i 2019 og 2020 (hvor profesjonelle håndverkere utførte arbeidet), så lå snittprisen for totalrenovering av bad i et storbyområde på:

  • Lite bad på 4 kvadratmeter til normal standard: 280 000 kroner.
  • Lite bad på 4 kvadratmeter til høy standard: 360 000 kroner.
  • Mellomstort bad på 8 kvadratmeter til normal standard: 340 000 kroner.
  • Mellomstort bad på 8 kvadratmeter til høy standard: 440 000 kroner.
  • Stort bad på 12 kvadratmeter til normal standard: 400 000 kroner.
  • Stort bad på 12 kvadratmeter til høy standard: 520 000 kroner.

Det er ikke er så stor prisforskjell på små og store bad som mange tror. Kostnaden per kvadratmeter økte med ca. 15 000 kroner for et bad med normal standard og med ca. 20 000 for et bad med høy standard.

Det var som regel 5 – 10 % dyrere å pusse opp i storbyer, enn i mindre byer og på tettsteder.

Det var også marginalt dyrere å pusse opp etter påske og til sommerferien, samt etter sommerferien til oktober. Det er da de fleste ønsker å pusse opp, og høy etterspørsel driver prisene litt oppover.

Prisene varierte enormt fra prosjekt til prosjekt. De aller rimeligste totalrenoveringsprosjektene lå på ca. 200 000 kroner, mens de største og mest eksklusive prosjektene lå på ca. 1 000 000 kroner.

Eksempel på pris for en totalrenovering av et 4 kvadratmeters bad til normal standard

Nedenfor finner dere prisdetaljer fra en totalrenovering av et baderom på 4 kvadratmeter til normal standard i en storby. Prisene varierer relativt mye fra prosjekt til prosjekt, men prisdetaljene vil gi dere en grov oversikt over hva de forskjellige håndverkerne/arbeidsoppgavene og produktene koster.

Arbeid og materialer
Prosjektledelse:   15 000 kroner
Rivning og avfallsfjerning:   20 000 kroner
Tømrer- og snekkerarbeid med materialer:   30 000 kroner
Elektrisk arbeid med materialer:   30 000 kroner
Rørleggerarbeid med materialer:   55 000 kroner
Flis- og murerarbeid med materialer (ikke fliser):   55 000 kroner
Malerarbeid med maling og andre materialer:   10 000 kroner

Produkter
Fliser:   25 000 kr
Baderomsmøbler og inventar:   20 000 kroner
Andre baderomsprodukter (toalett, servant, dusj, armaturer, vifte, etc.):   20 000 kroner

Totalt: 280.000 kroner

Alle priser er inkluderer merverdiavgift.

Som dere ser fra oversikten over, så er det mange muligheter til å velge betydelig billigere og betydelig dyrere løsninger til badet. Dersom man har evner og lyst til å gjennomføre noe av arbeidet selv, vil også prisen reduseres.

Dersom dere inngår en avtale med en baderomsentreprenør, så er det vanlig at dere blir enig om en totalpris for hele renoveringen av badet.

Hva er inkludert i de estimerte prisene?

Hvor mye koster det å pusse opp bad? Følgende elementer er inkludert i estimatene over:

  • Arbeid: Alt arbeid som blir gjennomført av alle håndverkerne (se oversikten under for en detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene).
  • Materialer: Alle materialer som håndverkerne bruker for å ferdigstille badet.
  • Baderomsmøbler & inventar: Alle fastmonterte baderomsmøbler og inventar.
  • Andre baderomsprodukter: Fliser, servant, dusj, dusjvegger og dør, badekar (der det er plass), armaturer, lys, etc.
  • Innkjøp og transport av baderomsmøbler og andre produkter.
  • Containerleie og bortkjøring av avfall.
  • Fortjeneste for baderomsentreprenøren og håndverkerne.

Hva er ikke inkludert i de estimerte prisene?

Følgende elementer er ikke inkludert i de estimerte prisene:

  • Utbedring av skjulte fukt- og råteskader.
  • Endring av romløsning og endring av boligens bærende konstruksjoner.
  • Avretting av gulv, vegger og tak.
  • Utskiftning av vinduer og dører.

Når man mottar tilbud fra forskjellige baderomsentreprenører, så er det veldig viktig å få en god oversikt over hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert i tilbudene. Ofte er mange av elementene i disse estimatene ikke inkludert i tilbudene som dere mottar. De totale kostnadene vil derfor ofte bli betydelig høyere enn de estimatene dere mottar.

 

Hva er de viktigst fagområdene og arbeidsoppgavene når man totalrenoverer bad?

Det er mange fagområder som er involvert i en totalrenovering av bad. Under finner dere en oversikt over de viktigste fagområdene og arbeidsoppgaver som ofte gjennomføres ved en totalrenovering.

Prosjektledelse

Å planlegge og gjennomføre en totalrenovering av bad er omfattende og tidskrevende. Prosjektlederen utfører ofte følgende oppgaver:

  • Planlegge det nye badet i nært samarbeid med kunden.
  • Lage en detaljert prosjektplan (inkludert tidsplan, kundespesifikke valg og tekniske tegninger av badet).
  • Engasjere, koordinere og lede alle fagområder.
  • Innkjøp og bestilling av materialer, baderomsmøbler & inventar, samt andre baderomsprodukter.
  • Kommunisere fortløpende progresjon på prosjektet til kundene.
  • Ferdigstille prosjektet og overlevere sluttdokumentasjon.

Det er viktig at innkjøpene og leveransene fra de samme leverandørene gjøres samtidig, slik at man oppnår så høye kvantumsrabatter og logistikkbesparelser som overhode mulig.

Tømrer- og snekkerarbeid

Tømrer- og snekkerarbeidet ved en totalrenovering av bad er omfattende, og inkluderer ofte følgende oppgaver:

  • Rive  (ofte helt inn til stenderverk og bjelkelag). Dette arbeide kan også gjennomføres av andre fagområder.
  • Rette opp ujevnheter på eksisterende vegger og tak, eller opprette nye vegger og tak.
  • Montere spikerslag for innredning.
  • Bytte ut gammel isolasjon.
  • Montere veggplater og våtromsplater.
  • Montere gulvsponplater.
  • Montere masterboardplater på gulv som underlag for varmekabel, samt armeringsmatte.
  • Montere gips i tak.
  • Bygge inn veggsisterne.
  • Lage nye foringer på vindu og dør.
  • Kappe dørblad for tilluft.
  • Legge lister eller lage det listefritt mot tak, dør og vindu.
  • Klargjøre eksisterende kanal for montering vifte.

Det er viktig at tømrere/snekkere samarbeider tett med rørleggere, elektrikere og murere/flisleggere under byggingen, for å minske feil og komplikasjoner med kabler og rør.

Rørleggerarbeid

Rørleggerarbeidet ved en totalrenovering av bad er viktig, og består ofte av følgende oppgaver:

  • Demontere og plugge eksisterende vvs utstyr.
  • Legge vann/avløp til servant og toalett.
  • Legge vannrør til dusj.
  • Legge vannrør til badekar.
  • Montere nye sluk.
  • Montere innebygd sisterne og toalett.
  • Montere dusjvegger og dør.
  • Montere servant, dusj og badekar.

Elektrikerarbeid

En totalrenovering av bad omfatter ofte følgende elektrikerarbeid:

  • Trekke nye kabler for hele badet.
  • Montere varmekabel med elektronisk regulator
  • Montere downlights med dimmer i tak.
  • Montere lys over vask med tilkobling.
  • Montere fuktstyrt baderomsvifte.
  • Montere stikkontakter.

‍Flis- og murerarbeid

Flis- og murerarbeidet ved en totalrenovering av bad er også omfattende, og inkluderer ofte følgende oppgaver:

  • Avrette gulv med fall mot sluk.
  • Legge membran med nødvendige forsterkninger i overgang mellom gulv og vegg og i hjørner, samt forsterkninger i forbindelse med sluk og rørgjenomføringer (bruk spesialister med omfattende erfaring til å legge membran).
  • Flislegge gulv og vegger.
  • Montere baderomsmøbler & inventar (dette kan også gjøres av andre fagområder).
  • Fuge alle flater.
  • Legge silikon i alle overganger.

Malerarbeid

  • Dekke til møbler og gjenstander.
  • Fjerne skitt fra vegger og tak.
  • Sparkle og pusse ned ujevnheter.
  • Bruke grunning på gipsplater, skadede områder og flekker.
  • Male tak og vegger (minimum to strøk).

Rydding og bortkjøring av avfall

Når man river rom, demontere inventar, setter opp nye vegger, legger nye gulv og gjennomfører andre oppussingsoppgaver, så blir det ofte mye søppel og støv. Da er det viktig å gjennomføre følgende arbeidsoppgaver:

  • Hver arbeidsdag; plukker opp all søppel, rydde, og bære ut avfallet i containeren.
  • Når man er ferdig med å pusse opp; gjøre ordentlig rent i rommet, ved å bruke spesialstøvsuger for å suge opp alt støv og deretter vaske gulv, vegger, tak og innredninger.
  • Sortere malingspann, elektrisk avfall, bygningsavfall og gammelt trevirke og levere det til riktig sted for resirkulering og gjenvinning.

 

Hvor mye koster en overflateoppussing av bad?

Det er betydelig vanskeligere å gi et godt overslag på hvor mye det kostet å gjennomføre en overflateoppussing på et bad, da omfanget av arbeidet varierer enormt fra prosjekt til prosjekt.

Hvis dere ønsker et godt estimat for hvor mye det koster for en overflateoppussing av bad, så bør dere definere nøyaktig hva dere ønsker å gjøre, og be om et tilbud fra baderomsentreprenører. For å gi dere et grovt overslag på hvor mye det kan koste, så kan dere ta utgangspunkt i følgende gjennomsnittpriser fra 2019 og 2020:

  • Lite bad på 4 kvadratmeter til normal standard: 140 000 kroner
  • Mellomstort bad på 8 kvadratmeter til normal standard: 180 000 kroner
  • Stort bad på 12 kvadratmeter til normal standard: 220 000 kroner

Det er ikke er så stor prisforskjell på små og store bad som mange tror. Kostnaden per kvadratmeter økte med ca. 10 000 kroner for et bad med normal standard.

Prisene varierte enormt fra prosjekt til prosjekt. De aller rimeligste overflateoppussingsprosjektene med profesjonelle håndverkere lå på noen titalls tusen kroner. De aller dyreste overflateoppussingsprosjektene lå på ca. 80 % av prisen for en totalrenovering av bad.

 

Lønner det seg å pusse opp bad?

De fleste vil på et eller annet tidspunkt selge boligen. Så selv om dere vil ha stor glede av et nyoppusset hjem de neste årene, så er det viktig å ha et bevisst forhold til om oppussing av bad også øker verdien for boligen på sikt.

Pusse opp bad. Hvor mye koster det å pusse opp bad?Totalrenovering av bad

Å totalrenovere et bad er en stor jobb og en kostbar investering. En totalrenovering av et bad koster fort fra tre hundre tusen kroner og oppover. En totalrenovering av badet vil definitivt øke verdien på boligen, med det er lang fra sikkert at man får igjen for den investeringen man gjør.

Dersom man har planer om å selge boligen, så er det tvilsomt om man får igjen for investeringen man gjør. Mange kjøpere har sterke meninger om hvordan et bad bør se ut. De er ikke villig å betale mer for et hus med et nyoppusset bad som ikke samsvarer med kjøpernes egen smak, hvis de uansett kommer til å pusse det opp selv.  Hvis man derimot har et hjem hvor alt bortsett fra badet er oppdatert og av høy kvalitet, så kan et gammelt og utdatert bad, senke helhetsinntrykket og verdivurderingen av hele boligen betraktelig.

Hva som lønner seg eller ikke, vil nødvendigvis variere fra bolig til bolig. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en eiendomsmegler.

Overflateoppussing av bad

Dersom dere ikke ønsker å gjennomføre en totalrenovering av badet, eller hvis dere mener at det ikke er verdt investeringen, så kan enkle og relativt billige oppgraderinger være både verdiskapende og lønnsomme.

Her er noen kostnadseffektive tiltak som kan forbedre helhetsinntrykket av badet:

  • Bytte ut eller male skapene og hyllene: Dere kan male selv eller levere de inn til spraymaling for et enda bedre resultat.
  • Montere nye knotter, beslag eller håndtak.
  • Male vegger og lister.
  • Bytte ut sprukne fliser.
  • Legge flis-på-flis  eller male med flismaling. Mikrosement er veldig trendy nå og det kan også legges oppå eksisterende fliser.
  • Oppgradere baderomsinnredningen, servantene eller blandebatteriene.
  • Oppgradere belysningen på badet.

Tiltakene over er relativt rimelige og vil ofte øke verdien, uansett om man selv skal bo i hjemmet eller om man ønsker å selge boligen.

 

Bruk en kalkulator for å estimere deres kostnader

Hvor mye koster det å pusse opp bad? Det finnes tre forskjellige kalkulatorer hvor dere kan estimere hvor mye det koster å pusse opp bad med profesjonelle håndverkere.

Abbys Kalkulator kan dere selv legge inn størrelsen på badet og hvilken kvalitet dere ønsker. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye det kan koste å renovere ett eller flere bad. Dere kan velge en totalrenovering av bad på 4, 6, 8, 10 eller 12 kvadratmeter og dere kan velge mellom en normal- eller høy standard. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye det koster å totalrenover et eller flere bad.

Bademiljø har også en budsjettkalkulator hvor dere kan beregne hvor mye det kan koste å totalrenover et bad på 4, 6 eller 8 kvadratmeter, med basis eller premium standard og i en storby eller i resten av landet. Prisene er høyere enn på kalkulatoren til Abby. Dette skyldes at det er litt dyrere å pusse opp små bad og at de beregner 25 000 kroner for hver ekstra kvadratmeter badet er. Bademiljø har helt lik økning på kvadratmeterprisen, uavhengig av om standarden er basis eller premium.

Mittanbud har også en kalkulator for bad. Her kan dere velge mellom en delvis renovering eller en totalrenovering. Dere kan velge alle intervaller mellom 2 og 20 kvadratmeter, og dere kan velge en enkel-, normal- eller høy standard. Prisen på små bad er betydelig lavere enn for Bademiljø og Abby. Mittanbud opererer derimot med 35 000 kroner for hver ekstra kvadratmeter med normal standard og 50 000 kroner med høy standard. Store bad blir derfor uforholdsmessig dyre. Selv om Mittanbud har alternativet med en delvis renovering, så definerer de ikke hva dette innebærer.

 

Hvordan organisere en oppussing av bad?

Når dere skal pusse opp bad, så må dere vurdere hvordan dere ønsker å organisere prosjektet. Ønsker dere en delt entreprise eller en totalentreprise.

Delt entreprise eller totalentreprise

Med en delt entreprise henter dere inn tilbud fra de forskjellige fagområdene, og dere er selv ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av prosjektet.

Med en totalentreprise, ansetter dere en baderomsentreprenør som planlegger hele prosjektet. Prosjektlederen hos entreprenøren finner og koordinerer alle de ulike fagområdene og er ansvarlig for gjennomføringen av hele oppussingsprosjektet.

Det er ofte utfordrende for privatpersoner å definere hvilke oppgaver som må gjennomføres når man skal pusse opp bad. Hvem utfører de forskjellige oppgavene og i hvilken rekkefølge må de gjennomføres. Hvor lang tid tar oppgavene og hvor mye bør det koste. Mange er også usikre på hvilken kvalitet, samt hvilke materialer og innredninger man bør velge. Mange har rett og slett ikke den nødvendige kunnskapen til å forstå hva som skal til for å lykkes med en totalrenovering av badet.

Hvis prosjektet er relativt omfattende og dere ikke har betydelig erfaring med tilsvarende oppussingsprosjekter, så bør dere definitivt velge totalentreprise. Engasjer en baderomsentreprenør som leder prosjektet fra A til Å og som er kontraktsansvarlig for hele oppussingen. Prosjektlederen vil guide dere igjennom planleggingen og sikre at oppussingen blir gjennomført i henhold til plan.

Totalentreprise er anbefalt når man skal bygge bad. Pris pusse opp bad.Fordeler med totalentreprise

En baderomsentreprenør har ofte interne ressurser for enkelte fag (for eksempel tømrere, murere eller rørleggere) og faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene (for eksempel elektrikere, membranspesialister, ventilasjonsspesialister, arkitekter, osv.).

En god baderomsentreprenør har en detaljert oversikt over når de forskjellige valgene må tas, for å gjennomføre prosjektet i henhold til plan. Ved et større prosjekt, kan det fort dreier seg om hundre større og mindre beslutninger, så et godt system for å håndtere dette er helt nødvendig for å lykkes.

Det er ofte fordelaktig å benytte en baderomsentreprenør når det gjelder garantier. Da er baderomsentreprenøren ansvarlig for alle garantiene relatert til prosjektet, og man risikerer ikke at de ulike fagene peker på hverandre i etterkant, dersom det skulle oppstå problemer.

 

Hvordan finne riktig baderomsentreprenør?

Det viktigste valget dere tar når dere skal renovere et bad, er hvilken baderomsentreprenør dere engasjerer for å gjennomføre jobben.

Identifiser 2 til 3 seriøse baderomsentreprenører og be om en befaring. Befaring er et av de viktigste stegene på veien til nytt bad. Det er her baderomsentreprenøren sjekker status på rør og andre viktige deler av badet. Befaringen er avgjørende for å kunne gi dere en god vurdering av badet og mulighetene dere faktisk har.

Etter befaringene bør dere be om en detaljert prosjektplan med faglige anbefalinger og løsningsforslag, en tidsplan, et pristilbud og et kontraktsforslag.

Kriterier for valg av baderomsentreprenør

Det endelige valget av baderomsentreprenør bør tas basert på følgende kriterier:

  • Kvalitet på og detaljgrad i prosjektplanen.
  • Smarte og kreative løsninger som dekker alle deres krav og ønsker (gjerne visualisert med 2D og 3D tegninger).
  • Kvalifikasjoner (erfaring og utdannelse for prosjektleder og håndverkere, Mesterregistreringer, godkjenninger av Statens byggtekniske etat – Sentral godkjenning, Våtromsgodkjenning, etc.). ‍
  • Pris og kontrakt (husk å sjekke at tilbudene er sammenlignbare).
  • Personlig kjemi med prosjektleder.
  • Anmeldelser og referanseprosjekter.
  • ‍Finansiell soliditet for selskapet.
  • Kapasitet til å gjennomføre prosjektet‍.

 

Dokumentasjon og kontrakter

Full oversikt ved oppussing bad Oppdaterte bilder fra et oppussingsprosjektProsjektplan og prosjektgjennomføring

En god og grundig dokumentasjon starter med en detaljert prosjektplan. Planen beskriver i detalj prosesser, byggdetaljer, tidsbruk og materialer for å pusse opp badet. Prosjektplanen bør også inneholde en detaljert oversikt over når de forskjellige oppgavene skal gjennomføres og relasjonene mellom de forskjellige oppgavene.

I løpet av prosjektet er det viktig at håndverkerne og prosjektlederen fortløpende registrere når de forskjellige aktivitetene blir gjennomført. Fremdriften og kvaliteten på arbeidet som utføres bør dokumenteres igjennom en kontinuerlig oppdatert prosjektplan, vedlagte bilder og andre dokumenter (som for eksempel forvaltning-, drift- og vedlikeholdsdokumenter).

Kontrakt for oppussing av bad

Man bør alltid skrive kontrakt med baderomsentreprenøren eller med de forskjellige leverandørene av håndverkertjenester. En god kontrakt gjør det enklere å fastslå hva man har blitt enige om, og det gjør at man står sterkere ved en eventuell konflikt. Bruk en kontrakt som tar utgangspunkt i Standard Norges standardkontrakter for håndverkertjenester (byggeblankett 3501 for større oppussinger og 3502 for mindre oppussinger).

Kontrakt er viktig når dere skal bygge bad

Sluttdokumentasjon

Når oppussingen er ferdig, er det viktig at dere husker å ta vare på dokumentasjonen som viser at arbeidet er utført i henhold til krav for våtrom. Mangler dere dokumentasjon på at oppussingen er fagmessig utført, kan det påvirke verdivurderingen av hjemmet deres den dagen dere skal selge. Skulle dere havne i en forsikringssak kan dere også få avkortning på forsikringen om dere mangler dokumentasjon.

Før ble denne dokumentasjonen vanligvis gitt som en utskrift, og det var opp til boligeieren å sørge for at papirene ble tatt godt vare på. I dag bruker mange digitale tjenester som Boligmappa. Her legger entreprenøren inn informasjon om produktene som er montert og hvilket arbeid som er utført på badet.