Hvor mye koster det å pusse opp? | 2021 priser

Ønsker dere å pusse opp boligen, men er usikker på hvor mye en oppussing koster? I denne prisguiden gir vi dere detaljert informasjon om hva de største kostnadsdriverne er. Vi gir dere et godt estimat på hvor mye det koster å pusse opp forskjellige rom med forskjellig størrelse og standard, og vi forteller dere hvorvidt det lønner seg å pusse opp. Vi avslutter med hvordan dere finner en dyktig entreprenør/prosjektleder og gode håndverkere og hva dere må tenke på i forhold til kontrakter og dokumentasjon.

 

Hvor mye det koster å pusse opp avhenger av hvilken type oppussing dere ønsker

Når dere ønsker å pusse opp boligen så har dere to valg: Overflateoppussing eller totalrenovering.

Overflateoppussing

Dersom dere har en bolig med god standard, men som rett og slett ikke matcher stilen eller behovene deres, så kan løsningen være en overflateoppussing.

Ved en overflateoppussing vil man typisk:

  • Legge nytt gulv på eksisterende undergulv eller slipe eksisterende gulv.
  • Sparkle og male vegger og tak og bytte lister.
  • Legge nye fliser over de som er der nå (flis-på-flis).
  • Bytte ut baderomsmøbler eller inventar.
  • Bytte ut fronter på kjøkkeninnredningen.

Totalrenovering

Hvis dere ønsker å gjøre endringer på en eldre bolig, endre romløsninger eller gjennomføre store strukturelle endringer, så bør dere vurdere en totalrenovering (også kalt totaloppussing) av hele eller deler av boligen.

En totalrenovering er betydelig mer omfattende enn en overflateoppussing. Ved en totalrenovering vil man ofte:

  • Rive eksisterende vegger, fliser, gulv og inventar (strippe rommet ned til grunnen).
  • Bygge opp nye vegger og nye himlinger.
  • Bytte ut gammel isolasjon.
  • Trekke nye kabler og installere nye downlights, lys og stikkontakter.
  • Bytte sikringsskap (hvis nødvendig)
  • Bytte røropplegg (hvis nødvendig).
  • Renovere badene.
  • Renovere kjøkkenet.
  • Legge nye gulv (med gulvvarme på bad og i andre rom).
  • Sparkle og male vegger og himling og legge nye lister.

Kostnadene ved en totalrenovering er betydelig høyere enn overflateoppussing, og mange velger derfor overflateoppussing på enkelte rom, for å redusere totalkostnadene.

 

Hva påvirker prisen når dere skal pusse opp?

Oppussing koster mer enn man tror

Hvor mye koster det å pusse opp. De totale oppussingskostnadene for en bolig påvirkes blant annet av:

  • Om dere ønsker en totalrenovering eller en overflateoppussing.
  • Kvaliteten på materialene og inventaret.
  • Hvor mange rom dere ønsker å pusse opp og størrelsen på rommene.
  • Hvor mye av arbeidet dere ønsker å gjøre selv.
  • Hvorvidt det er behov for strukturelle utbedringer.

Kvaliteten på materialene og inventaret

Materialvalg kan utgjøre en stor kostnadsforskjell og påvirkes i stor grad av de som pusser opp. Her kan man selv være med på å bestemme hvilken kvalitet og finish man ønsker: En eksklusiv standard, en høy standard, en normal standard eller en enkel standard.

Hvor mange rom som skal pusses opp

Størrelsen på rommene, og det totale arealet som skal pusses opp, vil naturlig nok påvirke kostnadene. På et generelt grunnlag vil prisen per kvadratmeter (for samme type rom) blir lavere for et stort rom, enn for et mindre rom. Kostnadene per kvadratmeter blir også noe lavere for et stort oppussingsprosjekt, enn for et mindre prosjekt. Det skyldes at man har skalaeffekter ved innkjøp av materialer og bedre utnyttelse av håndverkere ved større prosjekter.

Hvor mye arbeid dere ønsker å gjøre selv

Kostnadene ved et oppussingsprosjekt avhenger også av i hvilken grad dere evner og ønsker å gjennomføre deler av arbeidet selv. Med et edruelig forhold til egen kompetanse og tilgjengelig tid, kan dere definere hvilke oppgaver dere ønsker å gjøre, og hvilke oppgaver dere ønsker å overlate til profesjonelle håndverkere.

For dere som har evner og ønsker å gjøre en del av jobben selv, så kan dere:

  • Rive og strippe boligen.
  • Kjøpe inn materialer og inventar.
  • Legge nytt gulv eller slipe eksisterende gulv.
  • Sparkle og male gulv og vegger.
  • Legge nye lister.
  • Legge nye fliser.
  • Montere nye baderomsmøbler og ny kjøkkeninnredning.
  • Montere garderober, skap og hyller.
  • Rydde, vaske og kjøre bort avfall.

Dette er oppgavene som dere absolutt bør overlate til sertifiserte håndverkere:

  • Elektrisitet og varme (inkludert å montere stikkontakter, lys og elektriske koblinger).
  • Vann og kloakk.
  • Membran.
  • Rør og sluk.

Strukturelle utbedringer

Kostnadene ved å pusse opp et hjem blir høyere hvis man må gjøre endringer i boligens bærende konstruksjoner. Avretting av gulv og vegger og utskiftning av vinduer og ytterdører vil også føre til høyere kostnader. Hvis det er behov for utvendig renovering, så blir oppussingsprosjektet betydelig mer omfattende og kostbart. Bytte kledning, legge nytt tak, samt tilbygg og påbygg kan fort øke budsjettet med flere hundre tusen kroner.

Oppussing koster ofte mer enn dere tror.

I henhold til en undersøkelse utført av Norstat for FINN Oppdrag, så bruker 30 prosent av de som pusser opp mer penger enn forventet. Rundt halvparten av disse overskred budsjettet med mellom 20 og 50 prosent.

 

Hvor mye koster det å totalrenovere boligen?

Hvor mye koster en totalrenovering

Basert på et stort antall oppussingsprosjekter i 2019 og 2020 (hvor profesjonelle håndverkere utførte arbeidet), så lå snittprisen på innvendig totalrenovering på ca. 13 000 kroner per kvadratmeter (når alle kostnadene er inkludert).

Prisene varierte mye fra prosjekt til prosjekt. Bad og kjøkken var betydelig dyrere å pusse opp per kvadratmeter. En høy kvadratmeterandel for disse rommene, økte dermed gjennomsnittskostnadene betraktelig.

Enkelte innvendige prosjekter med høy standard og kompleksitet lå på rundt 20 000 kroner per kvadratmeter. De lavest prisede totalrenoveringsprosjektene som gjennomførtes, lå helt ned mot 7 000 kroner per kvadratmeter.

Dersom man også inkluderer utvendig renovering (kledning, etterisolering, vinduer og ytterdører, tak og drenering), så lå gjennomsnittsprisen på ca. 20 000 kroner per kvadratmeter.

Det var som regel 5 – 10 % dyrere å pusse opp i storbyer, enn i mindre byer og på tettsteder.

Det var også marginalt dyrere å pusse opp etter påske og til sommerferien, samt etter sommerferien til oktober. Det er da de fleste ønsker å pusse opp, og høy etterspørsel driver prisene oppover.

Eksempel på en innvendig totalrenovering av bolig på 162 kvadratmeter til normal standard

Nedenfor finner dere prisestimater for en totalrenovering av en bolig på 162 kvadratmeter til normal standard i et storby-område. Prisene varierer relativt mye fra prosjekt til prosjekt, men estimatene vil gi dere en grov oversikt over hvor mye de forskjellige rommene og hele oppussingsprosjektet kan koste.

Stor stue 40 kvm:   200 000 kroner
Kjellerstue 20 kvm:   150 000 kroner
Soverom 9 kvm:   95 000 kroner
Soverom 9 kvm:   95 000 kroner
Soverom 12 kvm:   110 000 kroner
Soverom 12 kvm:   110 000 kroner
Gang 12 kvm:   105 000 kroner
Entre 4 kvm:   65 000 kroner
Kjøkken 18 kvm:   355 000 kroner
Stort bad 10 kvm:   370 000 kroner
Mindre bad 6 kvm:   310 000 kroner
WC 4 kvm:   110 000 kroner
Vaskerom 6 kvm:   120 000 kroner

Totalt: 2 195 000 kroner

Alle priser er inkluderer merverdiavgift.

En tilsvarende renovering til en høy standard er estimert til å koste ca. 2 850 000 kroner.

Dersom man inngår en avtale med en entreprenør, så er det vanlig at man blir enig om en totalpris for hele renoveringen av boligen.

Hva er inkludert i de estimerte prisene?

Følgende elementer er inkludert i estimatene over:

  • Arbeid: Alt arbeid som blir gjennomført av alle håndverkerne (se oversikten under for en detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene).
  • Materialer: Alle materialer som håndverkerne bruker for å pusse opp boligen.
  • Baderomsmøbler og inventar: Alle fastmonterte innredninger, møbler og inventar.
  • Andre baderomsprodukter: Fliser, servant, dusj, dusjvegger og dør, badekar (der det er plass), armaturer, lys, etc.
  • Kjøkkeninnredning: Skrog, fronter, benkplate, vask og blandebatteri.
  • Andre kjøkkenprodukter: Komfyr, platetopp, ventilator, kjøleskap og oppvaskmaskin.
  • Garderobeløsninger på soverom og i gang/entre.
  • Innkjøp og transport av materialer, inventar og andre produkter.
  • Containerleie og bortkjøring av avfall.
  • Fortjeneste for entreprenøren og håndverkerne.

Hva er ikke inkludert i de estimerte prisene?

Følgende elementer er ikke inkludert i de estimerte prisene:

  • Utbedring av skjulte fukt- og råteskader.
  • Endring av romløsning og endring av boligens bærende konstruksjoner.
  • Avretting av gulv, vegger og tak.
  • Utskiftning av vinduer og dører.

Når man mottar tilbud fra forskjellige entreprenører og håndverkere, så er det veldig viktig å få en god oversikt over hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert i tilbudene. Ofte er mange av elementene i disse estimatene ikke inkludert i tilbudene som dere mottar. De totale kostnadene kan derfor ofte bli betydelig høyere enn de estimatene dere mottar.

 

Hva er de viktigst fagområdene og arbeidsoppgavene når man totalrenoverer boligen?

Det er mange fagområder som er involvert i en totalrenovering av en bolig. Under finner dere en oversikt over de viktigste fagområdene og arbeidsoppgaver som ofte gjennomføres ved en totalrenovering.

Prosjektledelse

Å planlegge og gjennomføre en totalrenovering av en bolig er omfattende og tidskrevende. Prosjektlederen utfører ofte følgende oppgaver:

  • Planlegge den nye boligen i nært samarbeid med kunden.
  • Lage en detaljert prosjektplan (inkludert tidsplan, kundespesifikke valg og tekniske tegninger av de forskjellige rommene).
  • Engasjere, koordinere og lede alle fagområder.
  • Innkjøp og bestilling av materialer, inventar og andre produkter.
  • Kommunisere fortløpende progresjon på prosjektet til kundene.
  • Ferdigstille prosjektet og overlevere sluttdokumentasjon.

Det er viktig at innkjøpene og leveransene fra de samme leverandørene gjøres samtidig, slik at man oppnår så høye kvantumsrabatter og så høye logistikkbesparelser som overhode mulig.

Tømrer- og snekkerarbeid

Tømrer- og snekkerarbeidet ved en totalrenovering av en bolig er omfattende, og inkluderer ofte følgende oppgaver:

  • Rive  (ofte helt inn til stenderverk og bjelkelag). Dette arbeide kan også gjennomføres av andre fagområder.
  • Rette opp ujevnheter på eksisterende vegger og tak, eller opprette nye vegger og tak.
  • Bytte ut gammel isolasjon.
  • Montere veggplater og våtromsplater.
  • Montere gulvsponplater.
  • Montere gips i tak.
  • Bytte ut vinduer og dører (inklusivt nye foringer).
  • Legge lister eller lage det listefritt mot tak, dør og vindu.

Det er viktig at tømrere/snekkere samarbeider tett med rørleggere, elektrikere og murere/flisleggere under byggingen, for å minske feil og komplikasjoner med kabler og rør.

Rørleggerarbeid

Rørleggerarbeidet ved en totalrenovering av bad og kjøkken er viktig, og består ofte av følgende oppgaver:

  • Demontere og plugge eksisterende vvs utstyr.
  • Legge vann/avløp til servanter/vasker, toalett, oppvaskmaskin, vaskemaskin/tørketrommel, dusj og badekar.
  • Montere nye sluker.
  • Montere sisterner og toaletter, servanter, vasker, dusj og badekar, oppvaskmaskin og vaskemaskin.

Elektrikerarbeid

En totalrenovering av en bolig omfatter ofte følgende elektrikerarbeid:

  • Trekke nye kabler for hele boligen.
  • Montere varmekabler med elektroniske regulatorer.
  • Montere downlights med dimmere i tak.
  • Montere lys.
  • Montere fuktstyrt baderomsvifte og kjøkkenvifte.
  • Montere stikkontakter.
  • Bytte sikringsskap.

‍Flis- og murerarbeid

Flis- og murerarbeidet ved en totalrenovering av boligen er også omfattende, og inkluderer ofte følgende oppgaver:

  • Avrette gulv med fall mot sluk på badene.
  • Legge membran på badene.
  • Flislegge gulv og vegger på badet og i andre rom med fliser.
  • Fuge alle flater og legge silikon i alle overganger.
  • Montere baderomsmøbler og inventar (dette kan også gjøres av andre fagområder).

Malerarbeid

  • Dekke til møbler og gjenstander.
  • Fjerne skitt fra vegger og tak.
  • Sparkle og pusse ned ujevnheter.
  • Bruke grunning på gipsplater, skadede områder og flekker.
  • Male tak og vegger (minimum to strøk).

Rydding og bortkjøring av avfall

Når man river rom, demontere inventar, setter opp nye vegger, legger nye gulv og gjennomfører andre oppussingsoppgaver, så blir det ofte mye søppel og støv. Da er det viktig å gjennomføre følgende arbeidsoppgaver:

  • Hver arbeidsdag; plukker opp all søppel, rydde, og bære ut avfallet i containeren.
  • Når man er ferdig med å pusse opp; gjøre ordentlig rent i rommet, ved å bruke spesialstøvsuger for å suge opp alt støv og deretter vaske gulv, vegger, tak og innredninger.
  • Sortere malingspann, elektrisk avfall, bygningsavfall og gammelt trevirke og levere det til riktig sted for resirkulering og gjenvinning.

 

Hvor mye koster en overflateoppussing?

Hvor mye koster det å pusse opp? Det er betydelig vanskeligere å gi et godt overslag på hvor mye det kostet å gjennomføre en overflateoppussing på en bolig, da omfanget av arbeidet varierer enormt fra prosjekt til prosjekt.

For overflateoppussingsprosjekter i 2019 og 2020 (hvor profesjonelle håndverkere utførte arbeidet), så lå snittprisen på innvendig oppussingsprosjekter på ca. 4 000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle materialer og alt arbeid. Bad og kjøkken var betydelig dyrere å pusse opp per kvadratmeter. En høy kvadratmeterandel for disse rommene, økte dermed gjennomsnittskostnadene betraktelig.

Hvis dere ønsker et godt estimat for hvor mye det koster for en overflateoppussing av en bolig, så bør dere definere nøyaktig hva dere ønsker å gjøre, og be om et tilbud fra forskjellige håndverkere eller entreprenører.

Nedenfor finner dere prisestimater for en overflateoppussing av enkelte rom i en bolig til normal standard. Prisene varierer relativt mye fra prosjekt til prosjekt, men prisdetaljene vil gi dere en grov oversikt over hvor mye oppussing av de forskjellige rommene kan koste.

Stue 40 kvm:   110 000 kroner
Kjellerstue 20 kvm:   80 000 kroner
Soverom 9 kvm:   43 500 kroner
Soverom 12 kvm:   48 000 kroner
Gang 12 kvm:   40 000 kroner
Vaskerom 6 kvm:   120 000 kroner

Alle priser er inkluderer merverdiavgift.

 

Lønner det seg å pusse opp?

De fleste vil på et eller annet tidspunkt selge boligen. Så selv om man vil ha stor glede av et nyoppusset hjem de neste årene, så er det viktig å ha et bevisst forhold til om oppussingsprosjektet også øker verdien av boligen på sikt.

Hvilken type oppussing bidrar mest til å øke boligens verdi?

Erfaringsmessig så er det alltid fornuftig å utbedre alvorlige feil og mangler. Vannlekkasjer og mugg, ødelagte vinduer, skadet tak, dårlig isolasjon og utdatert elektrisk anlegg eller rørsystemer. Disse problemene kan føre til store fremtidige kostnader..

Hvilke oppussinger som bidrar mest til å øke boligens verdi, avhenger også av type bolig, beliggenhet og prisnivå.

Oppussing av stue, soverom, gang og entre

Overflateoppussing av stue, soverom, gang og entre øker som oftest verdien av boligen. Kostnadene er relativt små, mens inntrykket av boligen øker betraktelig.

Ved en overflateoppussing vil man typisk legge nytt gulv på eksisterende undergulv eller slipe eksisterende tregulv, skifte lister, sparkle ujevnheter, male vegger, tak, karmer og skapdører, samt feste løse ledninger.

Totalrenovering av kjøkken og bad

Å totalrenovere et kjøkken eller et bad er en stor jobb og en kostbar investering. En totalrenovering av et kjøkken eller et bad koster fort fra tre hundre tusen kroner og oppover. En totalrenovering av disse rommene vil definitivt øke verdien på boligen, med det er lang fra sikkert at man får igjen for den investeringen man gjør.

I enkelte boliger kan det lønne seg å flytte kjøkkenet inn i stuen. Å flytte kjøkkenet inn i stuen kan frigjøre plass til et ekstra rom. Men det er ikke nødvendigvis et lønnsomt prosjekt. Jobben med å flytte vann- og avløpsrør er ofte større enn det mange tror.

Dersom man har planer om å selge boligen, så er det tvilsomt om man får igjen for investeringen man gjør. Hva som lønner seg eller ikke, vil nødvendigvis variere fra bolig til bolig. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en eiendomsmegler.

Overflateoppussing av kjøkken og bad

Dersom man ikke har midler til å gjennomføre en totalrenovering av kjøkkenet eller badet, eller hvis man mener at det ikke er verdt investeringen, så kan enkle og relativt billige oppgraderinger være både verdiskapende og lønnsomme for eieren.

Her er noen relativt kostnadseffektive tiltak som kan rette på helhetsinntrykket:

  • Bytte ut eller male kjøkkenfrontene. Skapene kan man male selv eller levere inn til spraymaling for et bedre resultat.
  • Montere nye knotter, beslag eller håndtak på kjøkkenet eller på badet.
  • Skifte ut benkeplaten på kjøkkenet eller slipe og beise den om det er en solid gammel benkeplate i tre.
  • Male vegger og lister på kjøkkenet og på badet.
  • Legge nytt gulv på kjøkkenet.
  • Bytte ut sprukne fliser på badet.
  • Legge flis-på-flis på badet eller male med flismaling, Mikrosement er veldig trendy nå og det kan også legges oppå eksisterende fliser.
  • Oppgradere baderomsinnredningen, servantene eller blandebatteriet.
  • Få bedre belysning på badet eller på kjøkkenet.

Tiltakene over er relativt rimelige og vil ofte øke verdien uansett om man selv skal bo i hjemmet eller om man ønsker å selge boligen.

Etablering av kjeller, loft og utleiedel

Det å gjøre en uinnredet kjeller eller et loft om til oppholdsrom er en smart måte å øke bruksarealet.

Har du en uinnredet kjeller, kan du tjene godt på å bygge den om. Å omgjøre en kjeller til boligrom vil både gi deg større plass og øke verdien av boligen din med tanke på ekstra kvadratmeter ved videresalg. En innredet kjeller eller loft kan bli et ekstra oppholdsrom for familien, en generasjonsbolig eller en utleiedel som kan gi gode, skattefrie ekstrainntekter.

Å øke boarealet i boligen vil omtrent alltid lønne seg.

Renovering av fasade, grunnmur og tak

Hvis man eier en enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, så har førsteinntrykket av hvordan huset og tomten fremstår mye å si.

Det vil derfor ofte være lønnsomt å renovere kledningen, grunnmuren og taket på boligen. Uansett om man ønsker å bo der lenge eller om man ønsker å selge huset.

 

 

Bruk en kalkulator for å estimere kostnadene

Hvor mye koster det å pusse opp? Det finnes flere kalkulatorer og nettsider som beskriver hvor mye det kan koste å pusse opp ett eller flere rom.

Abby har utviklet en relativt omfattende Kalkulator for å beregne hvor mye det kan koste å pusse opp forskjellige rom med profesjonelle håndverkere. På Abbys Kalkulator kan dere selv legge inn størrelsen på badet og hvilken kvalitet dere ønsker. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye det kan koste å renovere ett eller flere bad. Dere kan velge en totalrenovering av bad på 4, 6, 8, 10 eller 12 kvadratmeter og dere kan velge mellom en normal- eller høy standard. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye det koster å totalrenover et eller flere bad.

Mittanbud har også en kalkulator for totalrenovering av boliger. Her kan dere velge mellom kun innvendig eller innvendig og utvendig renovering. Dere kan velge størrelsen på boligen og dere kan velge en enkel-, normal- eller høy standard. Kalkulatoren forutsetter at en oppussing til enkel standard har en kvadratmeterpris på 6 500 kroner, at en normal standard har en kvadratmeterpris på 12 000 kroner og at en høy standard har en kvadratmeterpris på 17 000 kroner (uansett størrelse på boligen). Prisen for totalrenovering for mindre boliger blir dermed uforholdsmessig billige og prisen for store boliger blir uforholdsmessig dyre. For en totalrenovering utvendig beregner Mittanbud en kostnad på 400 000 kroner (uansett størrelse på boligen og standard på oppussingen). Man bør derfor være veldig forsiktig med estimatene for innvendig og utvendig totalrenovering på Mittanbud.

På nettsidene til Byggstart, Boligfiks og Din Byggpartner kan dere også lese hvor mye de estimerer at en oppussing eller en totalrenovering koster.

Det er selvfølgelig umulig å lage et presist estimat på oppussingskostnadene, uten å diskutere deres spesifikke behov og ønsker, samt gjennomføre en grundig befaring.

 

Hvordan organisere en oppussing?

Når dere skal pusse opp boligen, så må dere vurdere hvordan dere ønsker å organisere prosjektet. Ønsker dere en delt entreprise eller en totalentreprise.

Delt entreprise eller totalentreprise

Med en delt entreprise henter dere inn tilbud fra de forskjellige fagområdene, og dere er selv ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av prosjektet.

Med en totalentreprise, ansetter dere en entreprenør som planlegger hele prosjektet. Prosjektlederen hos entreprenøren finner og koordinerer alle de ulike fagområdene og er ansvarlig for gjennomføringen av hele oppussingsprosjektet.

Det er ofte utfordrende for privatpersoner å definere hvilke oppgaver som må gjennomføres når man skal pusse opp en bolig. Hvem utfører de forskjellige oppgavene og i hvilken rekkefølge må de gjennomføres. Hvor lang tid tar oppgavene og hvor mye bør det koste. Mange er også usikre på hvilken kvalitet, samt hvilke materialer, inventar og innredninger man bør velge. Mange har rett og slett ikke den nødvendige kunnskapen til å forstå hva som skal til for å lykkes med en oppussing av boligen.

Hvis prosjektet er relativt omfattende og dere ikke har betydelig erfaring med tilsvarende oppussingsprosjekter, så bør dere definitivt velge totalentreprise. Engasjer en entreprenør som leder prosjektet fra A til Å og som er kontraktsansvarlig for hele oppussingen. Prosjektlederen vil guide dere igjennom planleggingen og sikre at oppussingen blir gjennomført i henhold til plan.

Totalentreprise er anbefalt når man skal bygge bad. Pris pusse opp bad.Fordeler med totalentreprise

En entreprenør har ofte interne ressurser for enkelte fag (for eksempel tømrere, malere og murere) og faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene (for eksempel rørleggere, elektrikere, membranspesialister, ventilasjonsspesialister, arkitekter, interiørdesignere, osv.).

En god entreprenør har en detaljert oversikt over når de forskjellige valgene må tas, for å gjennomføre prosjektet i henhold til plan. Ved et større prosjekt, kan det fort dreier seg om flere hundre større og mindre beslutninger, så et godt system for å håndtere dette er helt nødvendig for å lykkes.

Det er ofte fordelaktig å benytte en entreprenør når det gjelder garantier. Da er entreprenøren ansvarlig for alle garantiene relatert til prosjektet, og man risikerer ikke at de ulike fagene peker på hverandre i etterkant, dersom det skulle oppstå problemer.

 

Hvordan finne riktig entreprenør og håndverkere?

Det viktigste valget dere tar når dere skal pusse opp boligen, er hvilken entreprenør og hvilke håndverkere dere engasjerer for å gjennomføre jobben.

Identifiser 2 til 3 seriøse entreprenører, eller håndverksbedrifter for de forskjellige fagene, og be om en befaring. Befaring er et av de viktigste stegene på veien til ny bolig. Det er her entreprenøren sjekker status på de forskjellige rommene. Befaringen er avgjørende for å kunne gi dere en god vurdering av boligen og mulighetene dere faktisk har.

Etter befaringene bør dere be om en detaljert prosjektplan med faglige anbefalinger og løsningsforslag, en tidsplan, et pristilbud og et kontraktsforslag.

Kriterier for valg av entreprenør eller håndverkere

Det endelige valget av entreprenør eller håndverkere bør tas basert på følgende kriterier:

  • Kvalitet på og detaljgrad i prosjektplanen.
  • Smarte og kreative løsninger som dekker alle deres krav og ønsker (gjerne visualisert med 2D og 3D tegninger).
  • Kvalifikasjoner (erfaring og utdannelse, Mesterregistreringer, godkjenninger av Statens byggtekniske etat – Sentral godkjenning, Våtromsgodkjenning, etc.). ‍
  • Pris og kontrakt (husk å sjekke at tilbudene er sammenlignbare).
  • Personlig kjemi med prosjektleder eller håndverkerne.
  • Anmeldelser og referanseprosjekter.
  • ‍Finansiell soliditet for selskapet.
  • Kapasitet til å gjennomføre prosjektet‍.

 

Dokumentasjon og kontrakter

Full oversikt ved oppussing bad Oppdaterte bilder fra et oppussingsprosjektProsjektplan og prosjektgjennomføring

En god og grundig dokumentasjon starter med en detaljert prosjektplan. Planen beskriver i detalj prosesser, byggdetaljer, tidsbruk og materialer for å pusse opp boligen. Prosjektplanen bør også inneholde en detaljert oversikt over når de forskjellige oppgavene skal gjennomføres og relasjonene mellom de forskjellige oppgavene.

I løpet av prosjektet er det viktig at håndverkerne og prosjektlederen fortløpende registrere når de forskjellige aktivitetene blir gjennomført. Fremdriften og kvaliteten på arbeidet som utføres bør dokumenteres igjennom en kontinuerlig oppdatert prosjektplan, vedlagte bilder og andre dokumenter (som for eksempel forvaltning-, drift- og vedlikeholdsdokumenter).

Kontrakt for oppussing

Man bør alltid skrive kontrakt med entreprenøren eller med de forskjellige leverandørene av håndverkertjenester. En god kontrakt gjør det enklere å fastslå hva man har blitt enige om, og det gjør at man står sterkere ved en eventuell konflikt. Bruk en kontrakt som tar utgangspunkt i Standard Norges standardkontrakter for håndverkertjenester (byggeblankett 3501 for større oppussinger og 3502 for mindre oppussinger).

Kontrakt er viktig når dere skal bygge bad

Sluttdokumentasjon

Når oppussingen er ferdig, er det viktig at dere husker å ta vare på dokumentasjonen som viser at arbeidet er utført i henhold til alle krav og regler. Mangler dere dokumentasjon på at oppussingen er fagmessig utført, kan det påvirke verdivurderingen av hjemmet deres den dagen dere skal selge. Skulle dere havne i en forsikringssak kan dere også få avkortning på forsikringen om dere mangler dokumentasjon.

Før ble denne dokumentasjonen vanligvis gitt som en utskrift, og det var opp til boligeieren å sørge for at papirene ble tatt godt vare på. I dag bruker mange digitale tjenester som Boligmappa. Her legger entreprenøren inn informasjon om produktene som er montert og hvilket arbeid som er utført på badet.