Hvor mye koster et nytt kjøkken? | 2021 priser

Ønsker dere å pusse opp, men er usikker på hva det koster å få et nytt kjøkken? I denne prisguiden gir vi dere et godt estimat på hvor mye det koster å pusse opp kjøkkenet i forhold til størrelse og standard, og om det lønner seg. Vi avslutter med hvordan dere finner riktige håndverkere og hva dere må tenke på i forhold til kontrakt og dokumentasjon.

 

Hva påvirker prisen på et nytt kjøkken?

De totale oppussingskostnadene for et kjøkken varierer mye fra prosjekt til prosjekt, og påvirkes blant annet av:

  • Om dere ønsker en overflateoppussing eller en totalrenovering.
  • Kvaliteten på materialene, innredningen og hvitevarene.
  • Størrelsen på kjøkkenet.
  • Hvor mye arbeid dere ønsker å gjøre selv.
  • Hvorvidt dere ønsker å flytte kjøkkenet og foreta strukturelle utbedringer.

Overflateoppussing på kjøkkenet

Dersom dere har et relativt nytt kjøkken med god standard, men som rett og slett ikke matcher stilen eller behovene deres, så kan løsningen være en overflateoppussing.

Ved en overflateoppussing vil man typisk:

  • Oppgradere kjøkkenfrontene.
  • Legge nytt gulv eller slipe det eksisterende gulvet.
  • Sparkle og male tak og vegger.
  • Legge nye lister.

Totalrenovering av kjøkkenet

Hvis dere ønsker å flytte kjøkkenet, bygge ut kjøkkenet eller gjøre endringer på et eldre kjøkken, så er ofte den beste løsningen en totalrenovering (også kalt totaloppussing): Dette gir dere et helt nytt kjøkken.

En totalrenovering er betydelig mer omfattende enn en overflateoppussing. Ved en totalrenovering vil man ofte:

  • Rive eksisterende vegger, gulv og inventar (strippe rommet ned til grunnen).
  • Bygge opp nye vegger og ny himling og eventuelt bytte vinduer og dører.
  • Trekke nye kabler og installere nye lys og nye stikkontakter.
  • Bytte røropplegg (hvis nødvendig).
  • Male vegger og himling.
  • Montere ny kjøkkeninnredning, benkeplater, ventilator, vask og armatur og sette inn nye hvitevarer.

Totalrenovering - hvor mye koster det å få nytt kjøkken?Kvaliteten på materialene, kjøkkeninnredningen og hvitevarene

Materialvalg kan utgjøre en stor kostnadsforskjell og påvirkes i stor grad av de som pusser opp. Her kan man selv være med på å bestemme hvilken kvalitet og finish man ønsker på kjøkkenfronter, skuffer og skap, benkeplater, vask og armatur, bakplate eller fliser, hvitevarer og gulv. Ønsker dere en eksklusiv standard, en høy standard, en normal standard eller en enkel standard. Utvalget og mulighetene er uendelige.

Hvor stort kjøkken som skal pusses opp

Størrelsen på kjøkkenet vil naturlig nok påvirke kostnadene. På et generelt grunnlag vil pris per kvadratmeter være lavere for et stort rom, enn for et mindre rom. Kostnadene per kvadratmeter blir også noe lavere for et stort oppussingsprosjekt hvor dere pusser opp flere rom samtidig, enn for et mindre prosjekt hvor dere bare pusser opp kjøkkenet. Hvordan dere utnytter arealet har også mye å si for prisen på et nytt kjøkken. Mange skap og hyller, store arbeidsflater og kjøkkenøy driver kostnadene oppover. Om dere har en åpen kjøkkenløsning eller et separat og «lukket» kjøkken vil også påvirke prisen.

Hvor mye arbeid dere ønsker å gjøre selv

Kostnadene ved et oppussingsprosjekt avhenger også av i hvilken grad dere evner og ønsker å gjennomføre deler av arbeidet selv. Med et edruelig forhold til egen kompetanse og tilgjengelig tid, kan dere definere hvilke oppgaver dere ønsker å gjøre, og hvilke oppgaver dere ønsker å overlate til profesjonelle håndverkere.

For dere som har evner og ønsker å gjøre en del av jobben selv, så kan dere:

  • Rive og strippe kjøkkenet.
  • Kjøpe inn kjøkkenfronter, skuffer og skap, bordplater, vask og armatur, bakplate eller fliser, hvitevarer og gulv.
  • Legge gulv.
  • Montere kjøkkeninnredningen og hvitevarene.
  • Sparkle og male overflater.
  • Rydde, vaske og kjøre bort avfall.

Dette er oppgavene som dere absolutt bør overlate til sertifiserte håndverkere:

  • Elektrisitet og varme (inkludert å montere stikkontakter, lys og elektriske koblinger).
  • Vann og kloakk (flytting og/eller montering).
  • Rør og sluk (flytting og/eller montering).

Flytte kjøkkenet og strukturelle utbedringer

Dersom dere ønsker å flytte kjøkkenet til et nytt sted i boligen eller bygge om kjøkkenet, slik at plassering av vask og hvitevarer endres, så vil kostnaden for å flytte vann, strømforsyning og avløp øke prisen på kjøkkenet betraktelig.

Kostnadene ved å pusse opp et kjøkken blir også høyere hvis dere må gjøre endringer i boligens bærende konstruksjoner. Avretting av gulv og vegger og utskiftning av vinduer og dører vil føre til høyere kostnader.

 

Hvor mye koster det å totalrenovere et kjøkken?

Priser på et nytt kjøkken med forskjellig størrelse og standard

Basert på et stort antall oppussingsprosjekter i 2020 (hvor profesjonelle håndverkere utførte arbeidet), så lå snittprisen for totalrenovering av kjøkken i et storbyområde på:

  • Kjøkken på 12 kvadratmeter med normal standard: 265 000 kroner.
  • Kjøkken på 12 kvadratmeter med høy standard: 360 000 kroner.
  • Stort kjøkken på 20 kvadratmeter med normal standard: 385 000 kroner.
  • Stort bad på 20 kvadratmeter med høy standard: 520 000 kroner.

Det er ikke er så stor prisforskjell på små og store kjøkken som mange tror. Kostnaden per kvadratmeter økte med ca. 15 000 kroner for et kjøkken med normal standard og med ca. 20 000 for et kjøkken med høy standard.

Det var som regel 5 – 10 % dyrere å pusse opp i storbyer, enn i mindre byer og på tettsteder.

Det var også marginalt dyrere å pusse opp etter påske og frem til sommerferien, samt etter sommerferien til frem til oktober. Det er da de fleste ønsker å pusse opp, og høy etterspørsel driver prisene litt oppover.

Prisene varierte enormt fra prosjekt til prosjekt. De aller rimeligste totalrenoveringsprosjektene lå på ca. 120 000 kroner, mens de største og mest eksklusive prosjektene lå på over 1 million kroner.

Eksempel på pris for en totalrenovering av et 12 kvadratmeters nytt kjøkken med normal standard

Nedenfor finner dere prisdetaljer fra en totalrenovering av et nytt kjøkken på 12 kvadratmeter med normal standard i en storby. Prisene varierer relativt mye fra prosjekt til prosjekt, men prisdetaljene vil gi dere en grov oversikt over hva de forskjellige håndverkerne/arbeidsoppgavene og produktene kostet.

Arbeid og materialer
Prosjektledelse:   5 000 kroner
Rivning og avfallsfjerning:   10 000 kroner
Tømrer- og snekkerarbeid med materialer:   70 000 kroner
Elektrisk arbeid med materialer:   30 000 kroner
Rørleggerarbeid med materialer:   30 000 kroner
Malerarbeid med maling og andre materialer:   15 000 kroner

Produkter
Kjøkkenfronter, skap, skuffer og hyller:   50 000 kr
Vask og armatur:   10 000 kroner
Benkplater:   15 000 kroner
Hvitevarer (kjøl- og fryseskap, stekeovn, platetopp, ventilator og oppvaskmaskin):   45 000 kroner

Totalt: 280.000 kroner

Alle priser er inkluderer merverdiavgift.

Som dere ser fra oversikten over, så er det mange muligheter til å velge betydelig billigere og betydelig dyrere løsninger til kjøkkenet. Dersom man har evner og lyst til å gjennomføre noe av arbeidet selv, vil også prisen reduseres.

Hva er inkludert i de estimerte prisene for et nytt kjøkken?

Følgende elementer er inkludert i estimatene over:

  • Arbeid: Alt arbeid som blir gjennomført av alle håndverkerne (se oversikten under for en mer detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene).
  • Materialer: Alle materialer som håndverkerne bruker for å pusse opp kjøkkenet.
  • Kjøkkeninnredning, benkeplater, vask og armatur.
  • Hvitevarer: Kjøl- og fryseskap, stekeovn, platetopp, ventilator og oppvaskmaskin.
  • Innkjøp og transport av kjøkkeninnredning, hvitevarer og andre produkter.
  • Containerleie og bortkjøring av avfall.
  • Fortjeneste for entreprenøren og håndverkerne.

Hva er ikke inkludert i de estimerte prisene?

Følgende elementer er ikke inkludert i de estimerte prisene:

  • Utbedring av skjulte fukt- og råteskader.
  • Flytting av kjøkken fra et rom til et annet rom, eller endre plassering av vask, avløp og hvitevarer på kjøkkenet.
  • Endring av romløsning og endring av boligens bærende konstruksjoner.
  • Avretting av gulv, vegger og tak.
  • Utskiftning av vinduer og dører.

Når man mottar tilbud fra forskjellige entreprenører, kjøkkenleverandører og håndverkere, så er det veldig viktig å få en god oversikt over hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert i tilbudene. Ofte er mange av elementene i disse estimatene ikke inkludert i tilbudene som dere mottar. De totale kostnadene kan derfor bli betydelig høyere enn de estimatene dere mottar.

 

Hva er de viktigst fagområdene og arbeidsoppgavene når man skal ha nytt kjøkken?

Det er mange fagområder som er involvert i en totalrenovering av kjøkken. Under finner dere en oversikt over de viktigste fagområdene og arbeidsoppgaver som ofte gjennomføres ved en totalrenovering.

Prosjektledelse ved oppussing av nytt kjøkken

Å planlegge og gjennomføre en totalrenovering av et nytt kjøkken er omfattende og tidskrevende. Prosjektlederen utfører ofte følgende oppgaver:

  • Planlegge det nye kjøkkenet i nært samarbeid med kunden.
  • Lage en detaljert prosjektplan (inkludert tidsplan, kundespesifikke valg og tekniske tegninger av kjøkkenet).
  • Engasjere, koordinere og lede alle fagområder.
  • Innkjøp og bestilling av materialer, inventar og hvitevarer.
  • Kommunisere fortløpende progresjon på prosjektet til kundene.
  • Ferdigstille prosjektet og overlevere sluttdokumentasjon.

Det er viktig at innkjøpene og leveransene fra de samme leverandørene gjøres samtidig, slik at man oppnår så høye kvantumsrabatter og logistikkbesparelser som overhode mulig.

Tømrer- og snekkerarbeid

Tømrer- og snekkerarbeidet ved en totalrenovering av et kjøkken er omfattende, og inkluderer ofte følgende oppgaver:

  • Rive  (ofte helt inn til stenderverk og bjelkelag). Dette arbeide kan også gjennomføres av andre fagområder.
  • Rette opp ujevnheter på eksisterende vegger og tak, eller opprette nye vegger og tak.
  • Montere spikerslag for innredning.
  • Bytte ut gammel isolasjon.
  • Montere veggplater.
  • Montere gulvsponplater.
  • Legge gulv.
  • Montere gips i tak.
  • Montere skuffer, skap, hyller, kjøkkenfronter og benkeplater.
  • Montere bakplate eller fliser mellom skap og benkeplate.
  • Legge silikon i alle overganger.
  • Lage nye foringer på vinduer og dører.
  • Legge lister eller lage det listefritt mot tak, dør og vindu.
  • Klargjøre eksisterende kanal for montering av ventilator.

Det er viktig at tømrere/snekkere samarbeider tett med rørleggere, elektrikere og murere/flisleggere under byggingen, for å minske feil og komplikasjoner med kabler og rør.

Rørleggerarbeid

Rørleggerarbeidet ved en totalrenovering av kjøkken er viktig, og består ofte av følgende oppgaver:

  • Demontere og plugge eksisterende VVS utstyr.
  • Legge nye rør for vann og avløp.
  • Montere hvitevarer.
  • Montere vask og blandebatteri.

Elektrikerarbeid

En totalrenovering av kjøkken omfatter ofte følgende elektrikerarbeid:

  • Trekke nye kabler for hele kjøkkenet.
  • Legge gulvvarme med elektronisk regulator
  • Montere downlights med dimmer i tak.
  • Montere lys.
  • Montere stikkontakter.
  • Montere ventilator.
  • Montere hvitevarer.

Malerarbeid

  • Dekke til møbler og gjenstander.
  • Fjerne skitt fra vegger og tak.
  • Sparkle og pusse ned ujevnheter.
  • Bruke grunning på gipsplater, skadede områder og flekker.
  • Male tak og vegger (minimum to strøk).

Rydding og bortkjøring av avfall

Når man river rom, demontere innredning og inventar, setter opp nye vegger, legger nye gulv og gjennomfører andre oppussingsoppgaver, så blir det ofte mye søppel og støv. Da er det viktig å gjennomføre følgende arbeidsoppgaver:

  • Hver arbeidsdag; plukker opp all søppel, rydde, og bære ut avfallet i containeren.
  • Når man er ferdig med å pusse opp; gjøre ordentlig rent i rommet, ved å bruke spesialstøvsuger for å suge opp alt støv og deretter vaske gulv, vegger, tak og innredninger.
  • Sortere malingspann, elektrisk avfall, bygningsavfall og gammelt trevirke og levere det til riktig sted for resirkulering og gjenvinning.

 

Hvor mye koster en overflateoppussing av kjøkken?

Det er betydelig vanskeligere å gi et godt overslag på hvor mye det kostet å gjennomføre en overflateoppussing på et kjøkken, da omfanget av arbeidet varierer enormt fra prosjekt til prosjekt.

Hvis dere ønsker et godt estimat for hvor mye det koster for en overflateoppussing av kjøkken, så bør dere definere nøyaktig hva dere ønsker å gjøre, og be om et tilbud fra kjøkkenleverandører, entreprenører og håndverkere. For å gi dere et grovt overslag på hvor mye det kan koste, så kan dere ta utgangspunkt i følgende gjennomsnittpriser fra 2019 og 2020:

  • Kjøkken på 12 kvadratmeter med normal standard: 170 000 kroner
  • Stort kjøkken på 20 kvadratmeter med normal standard: 250 000 kroner

Også for overflateoppussing, så er det ikke så store prisforskjeller på små og store kjøkken. Kostnaden per kvadratmeter økte med ca. 10 000 kroner for et kjøkken med normal standard.

Prisene varierte enormt fra prosjekt til prosjekt. De aller rimeligste overflateoppussingsprosjektene med profesjonelle håndverkere lå på noen titalls tusen kroner. De aller dyreste overflateoppussingsprosjektene lå på ca. 80 % av prisen for en totalrenovering av kjøkken (220 000 kroner for et kjøkken på 12 kvadratmeter).

 

Lønner det seg å pusse opp kjøkken?

De fleste vil på et eller annet tidspunkt selge boligen. Så selv om dere vil ha stor glede av et nyoppusset hjem de neste årene, så er det viktig å ha et bevisst forhold til om oppussing av kjøkken også øker verdien for boligen på sikt.

Totalrenovering av nytt kjøkken

Å totalrenovere et kjøkken er en stor jobb og en kostbar investering. En totalrenovering av et kjøkken koster fort fra 250 000 kroner og oppover. Et nytt kjøkkenet vil definitivt øke verdien på boligen, med det er langt fra sikkert at man får igjen for den investeringen man gjør.

Dersom man har planer om å selge boligen, så er det tvilsomt om man får igjen for investeringen man gjør. Mange kjøpere har sterke meninger om hvordan et kjøkken bør se ut. De er ikke villig å betale mer for et hus med et nyoppusset kjøkken som ikke samsvarer med kjøpernes egen smak, hvis de uansett kommer til å pusse det opp selv. Hvis man derimot har et hjem hvor alt bortsett fra kjøkkenet er oppdatert og av høy kvalitet, så kan et gammelt og utdatert kjøkken, senke helhetsinntrykket og verdivurderingen av hele boligen betraktelig.

Hva som lønner seg eller ikke, vil nødvendigvis variere fra bolig til bolig. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en eiendomsmegler.

Overflateoppussing av kjøkken

Dersom dere ikke ønsker å gjennomføre en totalrenovering av kjøkkenet, eller hvis dere mener at det ikke er verdt investeringen, så kan enkle og relativt billige oppgraderinger være både verdiskapende og lønnsomme.

Her er noen kostnadseffektive tiltak som kan forbedre helhetsinntrykket av kjøkkenet:

  • Bytte ut eller male kjøkkenfrontene: Dere kan male selv eller levere de inn til spraymaling for et enda bedre resultat.
  • Montere nye knotter, beslag eller håndtak.
  • Male vegger og lister.
  • Slipe gulvet eller legge nytt gulv.
  • Bytte bakplate eller legge flis-på-flis på de eksisterende flisene mellom benkeplate og overskap.
  • Oppgradere enkelte hvitevarer.
  • Oppgradere belysningen på kjøkkenet.

Tiltakene over er relativt rimelige og vil ofte øke verdien, uansett om man selv skal bo i hjemmet eller om man ønsker å selge boligen.

 

Bruk en kalkulator for å estimere kostnadene for et nytt kjøkken

Abbys Oppussingskalkulator kan dere selv legge inn størrelsen på kjøkkenet og hvilken standard dere ønsker. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye et nytt kjøkken kan koste. Dere kan velge en totalrenovering av kjøkken på 12, 14, 16, 18 og 20 kvadratmeter og dere kan velge mellom normal- eller høy standard.

 

Hvordan organisere en oppussing av nytt kjøkken?

Når dere skal pusse opp kjøkkenet, så må dere vurdere hvordan dere ønsker å organisere prosjektet. Ønsker dere en delt entreprise eller en totalentreprise.

Delt entreprise eller totalentreprise

Med en delt entreprise henter dere inn tilbud fra de forskjellige fagområdene, og dere er selv ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av prosjektet.

Med en totalentreprise, ansetter dere en entreprenør som planlegger hele prosjektet. Prosjektlederen hos entreprenøren finner og koordinerer alle de ulike fagområdene og er ansvarlig for gjennomføringen av hele oppussingsprosjektet.

Uansett om dere velger delt entreprise eller totalentreprise så bør dere undersøke alternative kjøkkeninnredninger hos flere kjøkkenleverandører og tegne og planlegge den detaljerte innredningen med den utvalgte leverandøren.

Det er ofte utfordrende for privatpersoner å definere hvilke oppgaver som må gjennomføres når man skal pusse opp kjøkken, og da kan det være lurt med en sparringspartner. Hvem utfører de forskjellige oppgavene og i hvilken rekkefølge må de gjennomføres. Hvor lang tid tar oppgavene og hvor mye bør det koste. Mange er også usikre på hvilken kvalitet, samt hvilke materialer og innredninger man bør velge. Mange har rett og slett ikke den nødvendige kunnskapen til å forstå hva som skal til for å lykkes med et nytt kjøkken.

Hvis prosjektet er relativt omfattende og dere ikke har betydelig erfaring med tilsvarende oppussingsprosjekter, så bør dere definitivt velge totalentreprise. Engasjer en entreprenør som leder prosjektet fra A til Å og som er kontraktsansvarlig for hele oppussingen. Prosjektlederen vil guide dere gjennom planleggingen og sikre at oppussingen blir gjennomført i henhold til plan.

Totalentreprise er anbefalt når man skal bygge bad eller få nytt kjøkken.Fordeler med totalentreprise

En entreprenør har ofte interne ressurser for enkelte fag (for eksempel tømrere/snekkere og malere) og faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene (for eksempel elektrikere, rørleggere, arkitekter, osv.).

En god entreprenør har en detaljert oversikt over når de forskjellige valgene må tas, for å gjennomføre prosjektet i henhold til plan. Ved et større prosjekt, kan det fort dreier seg om hundre større og mindre beslutninger, så et godt system for å håndtere dette er helt nødvendig for å lykkes.

Det er ofte fordelaktig å benytte en entreprenør når det gjelder garantier. Da er entreprenøren ansvarlig for alle garantiene på alt arbeid relatert til prosjektet, og man risikerer ikke at de ulike fagene peker på hverandre i etterkant, dersom det skulle oppstå problemer.

 

Hvordan finne en dyktig entreprenør og gode håndverkere?

Det viktigste valget dere tar når dere skal renovere et kjøkken, er hvilken entreprenør eller hvilke håndverkere dere engasjerer for å gjennomføre jobben.

Identifiser 2 til 3 seriøse entreprenørselskaper eller håndverkere for hvert fag og be om en befaring. Befaring er et av de viktigste stegene på veien til nytt kjøkken. Det er her entreprenøren eller håndverkerne sjekker status på det eksisterende kjøkkenet, rør, det elektriske anlegget og andre viktige deler av kjøkkenet. Befaringen er avgjørende for å kunne gi dere en god vurdering av kjøkkenet og mulighetene dere faktisk har. Abby og flere andre entreprenører tilbyr en uforpliktende og gratis befaring.

Etter befaringene bør dere be om en detaljert prosjektplan med faglige anbefalinger og løsningsforslag, en tidsplan, et pristilbud og et kontraktsforslag.

Kriterier for valg av entreprenør og håndverkere

Det endelige valget av entreprenør og håndverkere bør tas basert på følgende kriterier:

  • Kvalitet på og detaljgrad i prosjektplanen.
  • Smarte og kreative løsninger som dekker alle deres krav og ønsker (gjerne visualisert med 2D og 3D tegninger).
  • Kvalifikasjoner (erfaring og utdannelse for prosjektleder og håndverkere, Mesterregistreringer, godkjenninger av Statens byggtekniske etat – Sentral godkjenning, etc.). ‍
  • Pris og kontrakt (husk å sjekke at tilbudene er sammenlignbare).
  • Personlig kjemi med prosjektleder.
  • Anmeldelser og referanseprosjekter.
  • ‍Finansiell soliditet for selskapet.
  • Kapasitet til å gjennomføre prosjektet‍.

 

Hva er behovene for dokumentasjon og kontrakter for et nytt kjøkken?

Full oversikt ved oppussing av bad og kjøkken Oppdaterte bilder fra et oppussingsprosjektProsjektplan og prosjektgjennomføring

En god og grundig dokumentasjon starter med en detaljert prosjektplan. Planen beskriver i detalj prosesser, byggdetaljer, tidsbruk og materialer for å pusse opp kjøkkenet. Prosjektplanen bør også inneholde en detaljert oversikt over når de forskjellige oppgavene skal gjennomføres og relasjonene mellom de forskjellige oppgavene.

I løpet av prosjektet er det viktig at håndverkerne og prosjektlederen fortløpende registrerer når de forskjellige aktivitetene blir gjennomført. Fremdriften og kvaliteten på arbeidet som utføres bør dokumenteres gjennom en kontinuerlig oppdatert prosjektplan, vedlagte bilder og andre dokumenter (som for eksempel forvaltning-, drift- og vedlikeholdsdokumenter).

Kontrakt for oppussing av nytt kjøkken

Man bør alltid skrive kontrakt med entreprenøren eller med de forskjellige leverandørene av håndverkertjenester. En god kontrakt gjør det enklere å fastslå hva man har blitt enige om, og det gjør at man står sterkere ved en eventuell konflikt. Bruk en kontrakt som tar utgangspunkt i Standard Norges standardkontrakter for håndverkertjenester (byggeblankett 3501 for større oppussinger og 3502 for mindre oppussinger).

Kontrakt er viktig når dere skal bygge bad

Sluttdokumentasjon av kjøkkenet

Når oppussingen av nytt kjøkken er ferdig, er det viktig at dere husker å ta vare på dokumentasjonen som viser at arbeidet er utført i henhold til krav og regler for kjøkken. Mangler dere dokumentasjon på at oppussingen er fagmessig utført, kan det påvirke verdivurderingen av hjemmet deres den dagen dere skal selge. Skulle dere havne i en forsikringssak kan dere også få avkortning på forsikringen om dere mangler dokumentasjon.

Før ble denne dokumentasjonen vanligvis gitt som en utskrift, og det var opp til boligeieren å sørge for at papirene ble tatt godt vare på. I dag bruker mange digitale tjenester som Boligmappa. Her legger entreprenøren inn informasjon om produktene som er montert og hvilket arbeid som er utført på kjøkkenet.

 

Hvem kan hjelpe oss med å pusse opp kjøkkenet?

Dersom dere ønsker å pusse opp eller totalrenovere kjøkkenet, så er Abby et veldig godt alternativ. Abby er Norges mest profesjonelle totalentreprenør. Vi har omfattende erfaring med å pusse opp hus og leiligheter.

Abby tilbyr den desidert enkleste og beste måten å pusse opp kjøkkenet. Dere får én prosjektleder å forholde dere til, og vi gjennomfører oppussingen fra A til Å. Abby bruker kun høyt kvalifiserte håndverkere, vi har konkurransedyktige priser og prosjektet gjennomføres bestandig til avtalt kvalitet, tid og pris.

Hvis dere ønsker å diskutere oppussingsprosjektet med oss, så kan dere avtale en uforpliktende og gratis samtale med en av våre dyktige prosjektledere her: Gratis og uforpliktende samtale.