Informasjonskapsler

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler («cookies») på våre nettsider og vår App. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet. De hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Hvordan og hvorfor

Informasjonskapsler og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av Abby og våre digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg. De legger til rette for en god brukeropplevelse.
 • Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester, slik at vi kan forbedre dem. Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke sider og tjenester våre brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettsidene eller Appen som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatt av, samt forbedre tjenestene. Informasjonen benyttes også for å gjøre det mulig å vise deg mer relevant informasjon.
 • Målrettet markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker. Tredjeparts-leverandører, inkludert Google og Facebook bruker informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på Abby.no og i vår App til å samle eller motta informasjon og bruke dette til å vise annonser basert på dine besøk på Abby.no og andre nettsteder. Abby.no benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook og Google AdWords.

Reservasjoner

Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren». Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Dersom du ikke ønsker å sende data til Google Analytics, kan du forhindre dette ved å følge denne linken.

Abby respekterer «Do Not Track»-headeren. Du kan aktivere «Do Not Track» i de fleste nettlesere. Du kan også lese mer om annonsering med informasjonskapsler og velge bort dette helt for én eller flere tredjepartsleverandører på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, inkludert nettsiden og appen vår, og andre nettsteder og tjenester som henviser til denne personvernerklæringen.

Når du bruker disse tjenestene, vil du dele noe informasjon med oss. Vi ønsker å være fullstendig åpne om informasjonen vi samler om deg, hvordan vi bruker den, hvem vi deler den med og valgene vi gir deg for å kontrollere, oppdatere og få tilgang til den. Vi har skrevet denne personvernerklæringen for å:

 • Forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine.
 • Fortelle deg hvilke rettigheter du har.

Informasjonen vi samler inn

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke deler av tjenestene våre du bruker, om du er en kunde hos oss, eller oppgir informasjon i andre sammenhenger. Vi samler inn personopplysninger som:

 • Du oppgir til oss, for eksempel når du ber om å bli kontaktet, blir en kunde og registrerer brukerinformasjon i vår App, ber om å få tilsendt estimat på oppussingskostnader eller abonnerer på våre nyhetsbrev.
 • Registreres automatisk når du bruker tjenesten, for eksempel når du besøker nettsidene eller Appen vår.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester.

Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon som navn, adresse, samt kontaktdetaljer som e-post og mobiltelefonnummer. Denne informasjonen samler vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon, til registrering og til markedsføring.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger, leveringsopplysninger, innstillinger for markedsføring og kommunikasjon og din kontakt med kundeservice. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service, hjelpe deg og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov.
 • Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene hos oss, f.eks. teknisk informasjon om enheter du bruker når du besøker tjenestene våre, kommunikasjon vi har sendt deg, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Informasjon om dine innstillinger og preferanser, dersom du selv oppgir dette.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Hvordan informasjonen din blir brukt og beskyttet

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

Levere tjenester
  • Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg, og slik sett er behandlingen nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. For eksempel behandles personopplysninger i forbindelse med:
  • At vi tilbyr digitale tjenester med personlig brukerkonto for våre kunder i vår App.
  • Identifikasjon av brukere, både for å tilby en brukervennlig og sikker tjeneste
  • At vi sender informasjon og oppdateringer, men også generell og personlig tilpasset informasjon om tjenesten som gjelder for deg.
Utvikling og analyse
  • Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til brukerne våre og forbedre og videreutvikle tjenestene vi leverer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse av å forbedre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:
  • Å samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å forbedre tilbudet vårt, optimalisere tjenesten, kommunikasjon, og annet.
  • Å bruke statistiske data for å gruppere brukere på grunnlag av bruksmønster, kundeforholdets varighet, bosted eller andre opplysninger for å forstå hvordan disse påvirker bruken av tjenestene våre. I disse tilfellene vil informasjonen bli behandlet aggregert og/eller anonymisert.
  • Å kunne gjøre feilsøking og feilretting av hendelser som skjer med enkeltbrukere.
  • A utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønster og demografi.
Salg og markedsføring
  • Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse av å markedsføre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:
  • Å dele personopplysninger med underleverandører som leverer tjenester innenfor salg og markedsføring til oss, når dette er nødvendig for utføre et avtalt oppdrag
  • Å utveksle nødvendig informasjon med samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre til deg.
  • Å markedsføre relevante tjenester i forbindelse med leverandører som vi samarbeider med.
Personlig markedsføring i andre digitale kanaler

For å sørge for relevant annonsering også på andre nettsider, samarbeider vi med annonsepartnere, som f.eks. Google og Facebook. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse av å markedsføre tjenestene våre. Du kan reservere deg mot personlig markedsføring i andre digitale kanaler. Dette omfatter ikke markedsføring i våre egne tjenester eller markedsføring som ikke er rettet direkte til deg, slik som f.eks. annonser som vises tilfeldig til alle besøkende på en annen nettside.

Direkte markedsføring

Som bruker av våre tjenester kan vi kommunisere ny funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenesten vår, eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post, telefon, post, eller som varsler gjennom App. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse av å markedsføre tjenestene våre. Du kan reservere deg mot slik kommunikasjon.

Tilpasset kommunikasjon

For å gjøre kundeforholdet ditt med Abby best mulig, tilpasser vi deler av Appen, nettsidene og kommunikasjonen til akkurat deg. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse av å tilpasse tjenestene våre. Du kan reservere deg mot tilpasset kommunikasjon. Eksempler på tilpasset handleopplevelse kan være tilpasset redaksjonelt innhold, tilpassede tilbud og innhold i kommunikasjon som er unik for deg.

Sikkerhet og forhindring av misbruk

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår interesse til å bl.a. avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester.

Overholde lovfestede plikter

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis i forbindelse med regnskapsførsel, samt rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt.

Andre formål du har samtykket til

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Å beskytte personopplysningene dine (og annen informasjon du har lagret på brukerkontoen din) er vår høyeste prioritet. Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak og inkluderer risikovurderinger, tilgangsstyring, arkiveringsrutiner, rutiner for håndtering av data og mye mer. Sikkerhetstiltakene skal blant annet sørge for å forhindre at personopplysningene dine kommer på avveie.

Vi gjennomgår jevnlig om det er endringer eller forbedringer vi kan gjøre i risikoeksponering, teknologivalg, opplæring og i forhold til lovkrav. Du kan være trygg på at Abby lagrer personopplysningene dine på en sikker måte.

Vi lagrer normalt opplysninger om deg i tre år etter at du registrerte deg eller sist brukte tjenesten. Når brukerkontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysninger med unntak av opplysninger vi er pålagt eller tillatt å oppbevare i en lengre periode i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. bokføringsloven). Informasjon som ikke lenger er nødvendig til sitt formål vil bli slettet, slik at lagringstiden i enkelte tilfeller også vil være kortere enn tre år. Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for begrensinger eller krav til lagringstid.

Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.
 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Abbys eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger i Norge og innenfor EU/EØS. I noen tilfeller jobber vi med samarbeidspartnere som holder til utenfor EU/EØS (såkalte tredjeland), og i slike tilfeller tar vi ekstra forhåndsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredsstillende og overføres på tilstrekkelig grunnlag, blant annet gjennom følgende tiltak:

 • Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses).
 • Overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.
 • Overføring til selskap som er forpliktet av EU-US Privacy Shield, som sikrer personvernbeskyttelse på nivå med EU/EØS når data behandles i USA.

Dine rettigheter

Rett til innsyn.

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til personopplysninger vi har lagret om deg, kan du ta kontakt med oss.

Rett til korrigering.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å utføre tjenestene vi skal gjøre for deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller feil.

Rett til dataportabilitet.

Du har rett til å få utlevert personopplysninger som gjelder deg og som du har gitt oss i et strukturert og maskinlesbart format.

Tilbaketrekking av samtykke.

Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag.

Reservasjon mot direkte markedsføring.

Brukere og kunder av Abby kan motta meldinger med forslag, tips og tilbud gjennom nyhetsbrev på e-post, pushvarsler og SMS. Du kan når som helst melde deg av slik markedsføring. Å reservere seg mot alle typer henvendelser (annet enn den lovpålagte og nødvendige for å utføre tjenestene vi tilbyr) kan enkelt gjøres ved å ta kontakt med oss.

Rett til sletting.

Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Du kan også selv be om at vi sletter dine personopplysninger. I dette tilfellet vil dine personopplysninger vil bli slettet innen 30 dager, med unntak av informasjon vi er pålagt å oppbevare av andre årsaker (f.eks. etter bokføringsloven).

Endringer i personvernerklæringen

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på disse sidene og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom opprettelse av brukerkonto samtykker du til dem. Vesentlige endringer i personvernerklæringen vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av kunngjøringen.

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Abby AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på ole@abby.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).

 

Oslo, 3. november 2020.