Dere er bare noen klikk unna å estimere kostnadene ved å pusse opp deres hjem. Velg hvilke rom dere ønsker å pusse opp, legg inn størrelsen på rommene, velg hvilket omfang dere ønsker, samt hvilke oppgaver som skal gjøres. Dere får umiddelbart et estimat på kostnadene ved å pusse opp deres hjem, samt en indikasjon på hvor lang tid oppussingen vil ta.