Pusse opp bad: En komplett guide (priser, regler og råd)

Ønsker dere å pusse opp bad? I denne guiden gir vi dere detaljert informasjon om hva det koster, hvorvidt det lønner seg og hvor lang tid det tar å pusse opp badet. Vi forteller dere hvordan oppussing av bad bør organiseres og hvilke oppgaver og prosesser som må følges. Vi gir dere informasjon om hvordan dere finner dyktige håndverkere og hvordan dere unngår fallgruver. Gå ikke glipp av 10 praktiske tips & råd for å sikre en vellykket oppussing av badet.

 

Hvilken type oppussing ønsker dere på badet?

Når dere ønsker å pusse opp bad så har dere to valg: Overflateoppussing eller totalrenovering.

Overflateoppussing av bad

Dersom dere har et relativt nytt bad med god standard, men som rett og slett ikke matcher stilen eller behovene deres, så kan løsningen være en overflateoppussing.

Ved en overflateoppussing vil man typisk:

  • Legge nye fliser over de som er der nå (flis-på-flis).
  • Dekke overflatene med baderomsplater, flismaling eller mikrosement.
  • Bytte ut baderomsmøbler eller inventar (for eksempel en ny dusjløsning, et moderne vegghengt toalett, nye servanter og armatur eller nye skap og hyller).
  • Male tak og vegger.

Totalrenovering av bad

Hvis dere ønsker å bygge ut badet, gjøre endringer på et eldre bad (over 15-20 år gammelt) eller gjennomføre store strukturelle endringer, så er den beste løsningen en totalrenovering (også kalt totaloppussing). SINTEF anbefaler å pusse opp badet hvert 20-30 år, men mange ønsker å gjøre dette oftere, ettersom design og behov for bedre funksjonalitet endrer seg over tid.

En totalrenovering er betydelig mer omfattende enn en overflateoppussing. Ved en totalrenovering vil man ofte:

  • Rive eksisterende vegger, fliser, gulv og inventar (strippe rommet ned til grunnen).
  • Bygge opp nye vegger og ny himling og eventuelt bytte vindu og dør.
  • Trekke nye kabler og installere nytt lys og nye stikkontakter.
  • Bytte røropplegg (hvis nødvendig).
  • Oppgradere ventilasjonsanlegget (avtrekk).
  • Støpe nytt gulv med gulvvarme, membran og nytt sluk.
  • Sette opp våtromsplater.
  • Legge fliser.
  • Male vegger og himling.
  • Montere inventar, armatur og baderomsmøbler.

 

Hvor mye koster det å totalrenovere bad?

De totale oppussingskostnadene for et bad påvirkes blant annet av:

 • Om dere ønsker en totalrenovering eller en overflateoppussing.
 • Kvaliteten på materialene, inventaret og baderomsmøblene.
 • Størrelsen på baderommet.
 • Hvor mye av arbeidet dere ønsker å gjøre selv.
 • Hvorvidt det er behov for strukturelle utbedringer.

Oppussing koster mer enn man trorKvaliteten på materialene og inventaret

Materialvalg kan utgjøre en stor kostnadsforskjell og påvirkes i stor grad av de som pusser opp. Her kan man selv være med på å bestemme hvilken kvalitet og finish man ønsker: En eksklusiv standard, en høy standard eller en normal standard. Hvilken løsning dere velger på dusj og badekar påvirker definitivt prisen.

Hvor stort baderom som skal pusses opp

Størrelsen på rommene vil naturlig nok påvirke kostnadene. På et generelt grunnlag vil prisen per kvadratmeter blir lavere for et stort rom, enn for et mindre rom. Kostnadene per kvadratmeter blir også noe lavere for et stort oppussingsprosjekt hvor dere pusser opp flere rom samtidig, enn for et mindre prosjekt hvor dere bare pusser opp badet.

Hvor mye av arbeidet dere ønsker å gjøre selv

Kostnadene ved et oppussingsprosjekt avhenger også av i hvilken grad dere evner og ønsker å gjennomføre deler av arbeidet selv. Med et edruelig forhold til egen kompetanse og tilgjengelig tid, kan dere definere hvilke oppgaver dere ønsker å gjøre, og hvilke oppgaver dere ønsker å overlate til profesjonelle håndverkere.

For dere som har evner og ønsker å gjøre en del av oppussing av bad jobben selv, så kan dere:

  • Rive og strippe badet.
  • Kjøpe inn fliser, armatur og baderomsmøbler.
  • Legge fliser.
  • Montere dusjvegger, dusjkabinett eller skru og lime dørene til flisveggene.
  • Henge opp speil og montere skap & hyller.
  • Male overflater.
  • Rydde, kjøre bort avfall og vaske.

Dette er oppgavene som dere absolutt bør overlate til sertifiserte håndverkere:

  • Elektrisitet og varme (inkludert å montere stikkontakter, lys og elektriske koblinger).
  • Vann og kloakk.
  • Rør og sluk.

Strukturelle utbedringer på badet

Kostnadene ved å pusse opp et bad blir høyere hvis dere må gjøre endringer i boligens bærende konstruksjoner. Avretting av gulv og vegger og utskiftning av vinduer og dører vil også føre til høyere kostnader.

Kostnader ved en totalrenovering av badet

Basert på et stort antall oppussingsprosjekter i 2019 og 2020 (hvor profesjonelle håndverkere utførte arbeidet), så lå snittprisen på:

 • Lite bad på 4 kvadratmeter til normal standard: 280 000 kroner*
 • Lite bad på 4 kvadratmeter til høy standard: 360 000 kroner*
 • Stort bad på 12 kvadratmeter og normal standard: 400 000 kroner*
 • Stort bad på 12 kvadratmeter til høy standard: 520 000 kroner*

* når absolutt alle kostnadene er inkludert (alle fagområder og alt arbeid relatert til å totalrenovere et bad, alle materialer, fliser, baderomsmøbler og inventar, armaturer, osv.).

Hvor mye koster det å pusse opp badPrisene varierte mye fra prosjekt til prosjekt. De aller rimeligste totalrenoveringsprosjektene lå på ca. 200 000 kroner, mens flere prosjekter lå godt over 500 000 kroner.

Det er først og fremst det man ikke ser som gjør at en totalrenovering av badet blir kostbart. Avretting og oppbygging av vegger, rørleggerarbeid, membran, ventilasjon og elektrisk anlegg er relativt dyrt uansett størrelse på badet.

Det er imidlertid ikke er så stor prisforskjell på små og store bad som mange tror. Kostnaden per kvadratmeter økte med ca. 15 000 kroner for et bad med normal standard og med ca. 20 000 for et bad med høy standard.

Det var som regel litt dyrere å pusse opp i storbyer, enn i mindre byer og på tettsteder.

En mer detaljert artikkel om hvor mye det koster å pusse opp bad finner dere her: Priser for nytt bad

Kostnader ved en overflateoppussing

Det er betydelig vanskeligere å gi et godt overslag på hvor mye det kostet å gjennomføre en overflateoppussing på et bad, da omfanget av arbeidet varierer enormt fra prosjekt til prosjekt. Vi har derfor valg å ikke indikere en pris på en overflateoppussing.

Bruk en kalkulator for å estimere kostnadene

Det finnes flere kalkulatorer og nettsider hvor man kan estimere hvor mye det koster å pusse opp bad med profesjonelle håndverkere. På Abbys Kalkulator kan dere selv legge inn størrelsen på badet og hvilken kvalitet dere ønsker. Dere får umiddelbart et estimat på hvor mye det kan koste å renovere ett eller flere bad.

 

Lønner det seg å pusse opp bad?

De fleste vil på et eller annet tidspunkt selge boligen. Så selv om dere vil ha stor glede av et nyoppusset hjem de neste årene, så er det viktig å ha et bevisst forhold til om oppussing av bad også øker verdien for boligen på sikt.

Totalrenovering badTotalrenovering av bad

Å totalrenovere et bad er en stor jobb og en kostbar investering. En totalrenovering av et bad koster fort fra tre hundre tusen kroner og oppover. En totalrenovering av badet vil definitivt øke verdien på boligen, med det er lang fra sikkert at man får igjen for den investeringen man gjør.

Dersom man har planer om å selge boligen, så er det tvilsomt om man får igjen for investeringen man gjør. Mange kjøpere har sterke meninger om hvordan et bad bør se ut. De er ikke villig å betale mer for et hus med et nyoppusset bad som ikke samsvarer med kjøpernes egen smak, hvis de uansett kommer til å pusse det opp selv.  Hvis man derimot har et hjem hvor alt bortsett fra badet er oppdatert og av høy kvalitet, så kan et gammelt og utdatert bad, senke helhetsinntrykket og verdivurderingen av hele boligen betraktelig.

Hva som lønner seg eller ikke, vil nødvendigvis variere fra bolig til bolig. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en eiendomsmegler.

Overflateoppussing av bad

Dersom dere ikke ønsker å gjennomføre en totalrenovering av badet, eller hvis dere mener at det ikke er verdt investeringen, så kan enkle og relativt billige oppgraderinger være både verdiskapende og lønnsomme.

Her er noen kostnadseffektive tiltak som kan forbedre helhetsinntrykket av badet:

  • Bytte ut eller male skapene og hyllene: Dere kan male selv eller levere de inn til spraymaling for et enda bedre resultat.
  • Montere nye knotter, beslag eller håndtak.
  • Male vegger og lister.
  • Bytte ut sprukne fliser.
  • Legge flis-på-flis  eller male med flismaling. Mikrosement er veldig trendy nå og det kan også legges oppå eksisterende fliser.
  • Oppgradere baderomsinnredningen, servantene eller blandebatteriene.
  • Oppgradere belysningen på badet.

Tiltakene over er relativt rimelige og vil ofte øke verdien, uansett om man selv skal bo i hjemmet eller om man ønsker å selge boligen.

 

Hvor lang tid tar det å pusse opp bad?

Hvor lang tid en oppussing av bad tar avhenger selvfølgelig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.

En overflateoppussing av badet, hvor man for eksempel legger flis-på-flis, bytter ut baderomsmøblene og maler veggene, kan ofte gjennomføres av et profesjonelt håndverkerteam i løpet av en uke.

Flislegger i arbeid

Totalrenovering av et bad tar typisk fra 3 til 5 uker, avhengig av størrelse, kompleksitet og ikke minst entreprenørens kapasitet og effektivitet. Det er viktig å ha en veldig god oversikt over tiden det tar å få på plass eventuelle offentlige godkjennelser. Ledetider for fliser, baderomsmøbler og inventar kan også være relativt lange, så det er viktig å bestille dette i god tid før prosjektet starter for å unngå unødvendige forsinkelser.

Dersom man renoverer det eneste badet i boligen eller hvis man gjennomfører en større renovasjon, hvor for eksempel rørleggerarbeid og elektrisk arbeid vil pågå i en lengre periode, så bør man vurdere å flytte ut under en oppussing. Ikke bare vil det bidra til å holde stressnivået nede, men prosjektet vil også bevege seg raskere hvis håndverkerne ikke trenger å jobbe rundt eierne.

 

Hvordan organisere en oppussing av bad?

Når dere skal pusse opp bad, så må dere vurdere hvordan dere ønsker å organisere prosjektet. Ønsker dere en delt entreprise eller en totalentreprise.

Delt entreprise eller totalentreprise ved oppussingen

Med en delt entreprise henter dere inn tilbud fra de forskjellige fagområdene, og dere er selv ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av prosjektet.

Med en totalentreprise, ansetter dere en baderomsentreprenør som planlegger hele prosjektet. Prosjektlederen hos entreprenøren finner og koordinerer alle de ulike fagområdene og er ansvarlig for gjennomføringen av hele oppussingsprosjektet.

Det er ofte utfordrende for privatpersoner å definere hvilke oppgaver som må gjennomføres når man skal pusse opp bad. Hvem utfører de forskjellige oppgavene og i hvilken rekkefølge må de gjennomføres. Hvor lang tid tar oppgavene og hvor mye bør det koste. Mange er også usikre på hvilken kvalitet, samt hvilke materialer og innredninger man bør velge. Mange har rett og slett ikke den nødvendige kunnskapen til å forstå hva som skal til for å lykkes med en totalrenovering av badet.

Hvis prosjektet er relativt omfattende og dere ikke har betydelig erfaring med tilsvarende oppussingsprosjekter, så bør dere definitivt velge totalentreprise. Engasjer en baderomsentreprenør som leder prosjektet fra A til Å og som er kontraktsansvarlig for hele oppussingen. Prosjektlederen vil guide dere gjennom planleggingen og sikre at oppussingen blir gjennomført i henhold til plan.

TotalentrepriseFordeler med totalentreprise

En baderomsentreprenør har ofte interne ressurser for enkelte fag (for eksempel tømrere, murere eller rørleggere) og faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene (for eksempel elektrikere, membranspesialister, ventilasjonsspesialister, arkitekter, osv.).

En god baderomsentreprenør har en detaljert oversikt over når de forskjellige valgene må tas, for å gjennomføre prosjektet i henhold til plan. Ved et større prosjekt, kan det fort dreier seg om hundre større og mindre beslutninger, så et godt system for å håndtere dette er helt nødvendig for å lykkes.

Det er ofte fordelaktig å benytte en baderomsentreprenør når det gjelder garantier. Da er baderomsentreprenøren ansvarlig for alle garantiene relatert til prosjektet, og man risikerer ikke at de ulike fagene peker på hverandre i etterkant, dersom det skulle oppstå problemer.

Fagområder involvert i en totalrenovering

Det er mange fagområder som er involvert i en totalrenovering eller en omfattende oppussing av bad:

  • ‍Tømrer/Snekker
  • ‍Murer/Flislegger
  • ‍Rørlegger
  • Membranspesialist
  • ‍Elektriker
  • Ventilasjonsekspert
  • ‍Maler

 

Hvordan planlegge det nye badet?

Badet kan gi familien den best mulige starten og avslutningen på dagen. Et godt planlagt bad med komfort og smarte løsninger får hverdags-puslespillet til å fungere litt smidigere. Badet er også et sted for velvære og ro, selv når det pulserende livet er like utenfor baderomsdøren.

Å planlegge et nytt bad er en morsom og spennende prosess. Å pusse opp bad er ofte et ganske omfattende prosjekt og en stor investering i deres bolig. Det er derfor viktig med god planlegging.

Moodboard

Finn baderomsinspirasjon

Det første dere bør gjøre er å hente inspirasjon. Det er smart å hente ideer fra interiørblader, Pinterest, Instagram, andre nettsteder og bloggere, samt alle andre steder der man finner tips og råd. Klipp ut bilder av smarte ideer og de tingene dere liker best. Sett så sammen et digitalt eller fysisk moodboard/idékart som representerer hvordan dere ser for dere det fremtidige badet. Her handler det like mye om den stemningen og den stilen dere ønsker å skape, som de praktiske løsningene. Mulighetene er nesten uendelige med tanke på stilart, materialer, farger, fliser, lys, inventar, møbler og spennende interiørdetaljer.

Deretter bør dere vurder de faktiske behov, funksjonelle løsninger og riktige produkter for at dere skal få drømmebadet. Dette bør baseres på hvor mange dere er, størrelsen på badet, funksjonelle ønsker og krav, samt hvor stort budsjett dere har.

Viktige spørsmål rundt baderomsoppussingen

Dette er noen av spørsmålene som dere bør stille dere:

  • Vil dere ha enkel eller dobbel vask?
  • Vil du ha ett stort speil, eller to runde? Eller kanskje et speilskap? Skal speilet ha lys? Hvor mange stikkontakter ønsker dere?
  • Vil dere ha flis på hele badet, eller kun i dusjsonen?
  • Hvilken type dusjløsning ønsker dere? Hvor vil dere at sluket i dusjen skal være? Vil dere ha en innebygd hylle i dusjen?
  • Er det plass til et badekar og ønsker dere å prioritere dette? Hvilken type badekar ønsker dere?
  • Ønsker dere å ha vaskemaskin og tørketrommel på badet? Hvor skal de plasseres?

Det er også smart å lage en grov tegning av romløsningen og av inventaret og møblene på badet. Her finnes det flere gratis tegneprogrammer som dere kan benytte dere av.

Deretter så bør dere lage et grovt estimat på hvor mye det kommer til å koste å pusse opp badet.

 

Hvordan finne riktig baderomsentreprenør?

Det viktigste valget dere tar når dere skal renovere et bad, er hvilken baderomsentreprenør dere engasjerer for å gjennomføre jobben.

Identifiser 2 til 3 seriøse baderomsentreprenører og be om en befaring. Befaring er et av de viktigste stegene på veien til nytt bad. Det er her baderomsentreprenøren sjekker status på rør og andre viktige deler av badet. Befaringen er avgjørende for å kunne gi dere en god vurdering av badet og mulighetene dere faktisk har.

Etter befaringene bør dere be om en detaljert prosjektplan med faglige anbefalinger og løsningsforslag, en tidsplan, et pristilbud og et kontraktsforslag.

Kriterier for valg av baderomsentreprenør

Det endelige valget av baderomsentreprenør bør tas basert på følgende kriterier:

  • Kvalitet på og detaljgrad i prosjektplanen.
  • Smarte og kreative løsninger som dekker alle deres krav og ønsker (gjerne visualisert med 2D og 3D tegninger).
  • Kvalifikasjoner (erfaring og utdannelse for prosjektleder og håndverkere, Mesterregistreringer, godkjenninger av Statens byggtekniske etat – Sentral godkjenning, Våtromsgodkjenning, etc.). ‍
  • Pris og kontrakt (husk å sjekke at tilbudene er sammenlignbare).
  • Personlig kjemi med prosjektleder.
  • Anmeldelser og referanseprosjekter.
  • ‍Finansiell soliditet for selskapet.
  • Kapasitet til å gjennomføre prosjektet‍.

 

Trenger man godkjenning fra kommunen?

Når man skal pusse opp et bad så må man følger gjeldende regler og sende inn nødvendige søknader til plan- og bygningsetaten i kommunen. Man trenger ikke å søke dersom dere skal renovere eller pusse opp bad, så lenge rommet allerede er godkjent for varig opphold. Det finnes derimot en del tilfeller hvor man må sende byggesøknad til kommunen.

Når må man søke om godkjenning fra kommunen?

Godkjenning fra kommunenDet er søknadsplikt dersom brannskillet brytes. Brannskillet brytes som regel når sluk eller soilrør blir byttet ut. Dersom man bor i en bygård kan det derfor være greit å avklare at brannskillet ikke brytes før man starter på prosjektet.

Ønsker man å endre bruken av et rom, for eksempel gjøre kjeller eller bod om til et bad, så må man søke om bruksendring. Dersom man kun ønsker å gjøre små endringer, så kan man sende inn søknaden selv. Hvis man ønsker å gjøre større forandringer, så trenger man å søke sammen med sertifiserte fagfolk. Dette gjelder for eksempel dersom man skal gjennomføre en oppussing hvor man endre bærende vegger og gulv.

Man må også sende inn byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom man ønsker et nytt påbygg eller en ny kjeller med et bad i en eksisterende bygning.

Hvor lang tid tar det å søke?

Som hovedregel er behandlingsfristen til plan- og bygningsetaten 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket (alle vilkår er oppfylt, ingen naboer har merknader og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet).

For mer omfattende saker (omfattende byggetiltak med og uten dispensasjon fra reguleringsplan) er behandlingsfristen 12 uker.

 

Hvilke dokumentasjoner, forsikringer og kontrakter bør dere sikre dere?

Dokumentasjon i AppProsjektplan og prosjektgjennomføring

En god og grundig dokumentasjon starter med en detaljert prosjektplan. Planen beskriver i detalj prosesser, byggdetaljer, tidsbruk og materialer for å pusse opp badet. Prosjektplanen bør også inneholde en detaljert oversikt over når de forskjellige oppgavene skal gjennomføres og relasjonene mellom de forskjellige oppgavene.

I løpet av prosjektet er det viktig at håndverkerne og prosjektlederen fortløpende registrere når de forskjellige aktivitetene blir gjennomført. Fremdriften og kvaliteten på arbeidet som utføres bør dokumenteres gjennom en kontinuerlig oppdatert prosjektplan, vedlagte bilder og andre dokumenter (som for eksempel forvaltning-, drift- og vedlikeholdsdokumenter).

Garantier og forsikringer

Dere bør sikre dere at leverandørene har gode garantiordninger, og at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og pris. Man bør kreve 10 års tetthetsgaranti, samt 5 års generell garanti på baderom. Det er også viktig at håndverkerne har en god og solid forsikring på oppussingsprosjektet, slik at man kan være sikker på at man ikke blir belastes hvis det mot formodning skulle bli skader på boligen, håndverkere eller en tredjepart.

Kontrakt er viktigKontrakt for oppussing av bad

Man bør alltid skrive kontrakt med baderomsentreprenøren eller med de forskjellige leverandørene av håndverkertjenester. En god kontrakt gjør det enklere å fastslå hva man har blitt enige om, og det gjør at man står sterkere ved en eventuell konflikt. Bruk en kontrakt som tar utgangspunkt i Standard Norges standardkontrakter for håndverkertjenester (Byggblankett 3501 for større oppussinger og 3502 for mindre oppussinger).

Sluttdokumentasjon

Når oppussingen er ferdig, er det viktig at dere husker å ta vare på dokumentasjonen som viser at arbeidet er utført i henhold til krav for våtrom. Mangler dere dokumentasjon på at oppussingen er fagmessig utført, kan det påvirke verdivurderingen av hjemmet deres den dagen dere skal selge. Skulle dere havne i en forsikringssak kan dere også få avkortning på forsikringen om dere mangler dokumentasjon.

Før ble denne dokumentasjonen vanligvis gitt som en utskrift, og det var opp til boligeieren å sørge for at papirene ble tatt godt vare på. I dag bruker mange digitale tjenester som Boligmappa. Her legger entreprenøren inn informasjon om produktene som er montert og hvilket arbeid som er utført på badet.

 

Hvordan sikre en vellykket oppussing av bad? 10 tips & råd

 

Pusse opp bad - råd og tips

 

 1. Lag en detaljert prosjektbeskrivelse og et realistisk budsjett.
 2. ‍Hent inn 3 pristilbud for å sikre konkurransedyktig pris og bruk en Norsk Standard kontraktsmal.
 3. Engasjer en dyktig baderomsentreprenør.
 4. Puss opp riktig den første gang.
 5. Vurder å flytte ut midlertidig under oppussingen.
 6. Ha en tett og god dialog med prosjektleder igjennom hele prosjektet, følg opp flere ganger i uka.
 7. Unngå for mange endringer i løpet av prosjektet.
 8. Løs eventuelle utfordringer på en konstruktiv måte.
 9. Få tilsendt all relevant dokumentasjon etter at prosjektet er avsluttet.
 10. Ha et fornuftig perspektiv og behold det gode humøret.

 

Hvem kan hjelpe dere med å pusse opp badet?

Dersom dere ønsker å pusse opp eller totalrenovere badet, så er Abby et veldig godt alternativ. Abby er Norges mest profesjonelle totalentreprenør. Vi har omfattende erfaring med å pusse opp hus, leiligheter og bad.

Abby tilbyr den desidert enkleste og beste måten å pusse opp boligen. Dere får én prosjektleder å forholde dere til, og vi gjennomfører oppussingen fra A til Å. Abby bruker kun høyt kvalifiserte håndverkere, vi har konkurransedyktige priser og prosjektet gjennomføres bestandig til avtalt kvalitet, tid og pris.

Hvis dere ønsker å diskutere oppussingsprosjektet med oss, så kan dere avtale en uforpliktende og gratis samtale med en av våre dyktige prosjektledere her: Gratis og uforpliktende samtale.